ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) สพป. ระยอง เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดวังพระนอน สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 95.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด สพป. ลพบุรี เขต 1 85.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) สพป. กาญจนบุรี เขต 1 80.15 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) สพป. สระบุรี เขต 2 74.43 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองเค็ด สพป. กาญจนบุรี เขต 4 73.89 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 71.06 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน สพป. กาญจนบุรี เขต 2 71.01 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป. ชลบุรี เขต 2 70.18 เงิน 9  
10 โรงเรียนสฤษดิเดช สพป. จันทบุรี เขต 1 63.91 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนวัดอุบลวรรณา(นิ่มพิณมุขประชานุกูล) สพป. ราชบุรี เขต 2 61.33 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า สพป. ลพบุรี เขต 2 60.23 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 59.55 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 59.15 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) สพป. สระบุรี เขต 1 59.05 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนวัดปากสมุทร สพป. สมุทรสงคราม 57.02 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม สพป. สมุทรสาคร 56.56 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านพระเพลิง สพป. สระแก้ว เขต 1 53.68 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านคลองประทุน สพป. ตราด 51.97 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก สพป. นนทบุรี เขต 2 49.61 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนวัดหนองศาลา(ประชานุกูล) สพป. นครปฐม เขต 1 49.39 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๖(บ้านหนองกระทุ่ม) สพป. สิงห์บุรี 47.4 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม สพป. ปทุมธานี เขต 2 47.37 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนมหาราช7 สพป. ราชบุรี เขต 1 46.4 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ สพป. กรุงเทพมหานคร 45.35 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนบีกริม สพป. สระแก้ว เขต 2 44.94 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนวัดหนองยาง สพป. อ่างทอง 37.13 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนบ้านมะเดื่อ สพป. ระยอง เขต 2 - -  
29 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
30 โรงเรียนวัดสำโรง สพป. จันทบุรี เขต 2 - -  
31 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน