ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดสุขไพรวัน สพป. ระยอง เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพรหมรังษี สพป. ลพบุรี เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสวนหลวง สพป. สมุทรสาคร 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านวังเพลิง สพป. ลพบุรี เขต 1 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองเค็ด สพป. กาญจนบุรี เขต 4 70.45 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านวังไผ่ สพป. กาญจนบุรี เขต 2 70.4 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 70.35 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดชาวเหนือ สพป. ราชบุรี เขต 2 60.54 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก สพป. นนทบุรี เขต 2 60.47 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) สพป. ระยอง เขต 1 60.31 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนวัดนาวง สพป. ปทุมธานี เขต 1 60.29 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านคลองพร้าว สพป. ตราด 60.26 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนวัดป่าพฤกษ์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 60.24 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน สพป. สระแก้ว เขต 1 60.2 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง สพป. สระบุรี เขต 2 60.17 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนวัดหนองศาลา(ประชานุกูล) สพป. นครปฐม เขต 1 60.12 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนวัดหนองยาง สพป. อ่างทอง 50.7 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านวังไม้แดง สพป. จันทบุรี เขต 1 50.65 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบีกริม สพป. สระแก้ว เขต 2 50.6 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนอนุบาลปากท่อ สพป. ราชบุรี เขต 1 50.5 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม สพป. ชลบุรี เขต 2 50.45 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนบ้านหนองยาว สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 50.4 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 - -  
24 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 - -  
25 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
26 โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน