หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 สถาบันการจัดการปัญญาภิวฒน์ (PIM) แจ้งวัฒนะ 82/1 หมู่ที่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี ดร.สมศักดิ์ ฮดโท 13.901742, 100.532518 081–173–9410
2 เทศบาลตำบลปลายบาง เลขที่ 9/99 หมู่ที่ 2 ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จ.นนทบุร นายเบญจมินทร์ ยิ้มมิ่ง 13.812379, 100.412571 081–914–7498
3 เมืองทองธานี 9/189 เมืองทองธานี ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด ปากเกร็ด   0860208954
4 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เลขที่ 15 หมู่ที่ 3 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี นายนฤดม แสงเขียวงาม 13.892826, 100.509397 081–306–5352
5 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) เลขที่ 1 หมู่ที่ 14 ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จ.นนทบุรี นายพงศกร โกศรี 13.85497,100.41402 099–256–1636
6 โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ เลขที่ 15 หมู่ที่ 3 ถนนบางกรวย – ไทรน้อย ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จ.นนทบุรี นางศิริพร ศรีอินทร์สุทธิ์ 13.895181, 100.412421 089–688–4291
7 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย หมู่ 1 ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150 นางสาวศิริลักษณ์ ยังศิริ https://www.google.co.th/maps/place/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2/@15.66 085-1340392
8 โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี นางวันเพ็ญ ภูวิชยสัมฤทธิ์ 13.863500, 100.475500 081–820–8955
9 โรงเรียนบางบัวทอง เลขที่ 51 หมู่ที่ 4 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จ.นนทบุรี นายผดุงศักดิ์ วิศิษฏ์วุฒิกุล 13.913115, 100.413994 084–655–6211
10 โรงเรียนวัดคลองขวาง เลขที่ 34 หมู่ที่ 6 ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จ.นนทบุรี นางเบญจมาศ พัฒนชีวะพูล 14.023956, 100.330415 086–521–6746
11 โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย หมู่ 2 บ้านคลองตาคล้าย ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150 นายจีระพันธ์ ดวงษา https://www.google.co.th/maps/search/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2/@16.7209337,100.3082596,7z/data=!3m1!4b1 089-7059059
12 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร เลขที่ 13/4 หมู่ที่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี นางสมชื่อ กอปรคุณูปการ 13.912486, 100.54325 081–699–0886
13 โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ เลขที่ 87/16 หมู่ที่ 1 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี นางอุไรวรรณ์ จิตรังษี 13.839905, 100.470012 086–577–2674
14 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก หมู่ที่ 6 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จ.นนทบุรี นางศศินา รักปาน 13.910151, 100.396323 081–492–4452
15 โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) เลขที่ 86 หมู่ที่ 3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จ.นนทบุร นายอิทธิเดช จันทร์แสงวัฒนา 13.848228, 100.484338 089–488–1073
16 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ เลขที่ 65/7 หมู่ที่ 5 ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี นางจุฬาพร พลายด้วง 13.977758, 100.310684 086–000–9514
17 โรงเรียนสุเหร่าเขียว เลขที่ 8 ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จ.นนทบุรี นางสาวอาจารีย์ สุโง๊ะ 13.962452, 100.390835 089–793–9879
18 โรงเรียนอนุบาลบางกรวย เลขที่ 27 หมู่ 1 ถนน กาญจนาภิเษก ตำบล ปลายบาง อำเภอ บางกรวย จังหวัด นนทบุรี 11130 นางสุรีย์ ลิ่วเวหา 13.803458, 100.40951 087-717-4566
19 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ถนนสนามบินน้ำ ตำบลบางกระสอ อำภอเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี นางจินตนา ธัญวนิช 13.872575, 100.496868 086–376–9408
20 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี นางบำรุง ทัศนา 13.878579, 100.403203 086–020–8954
21 โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ เลขที่ 33/3 หมู่ที่ 5 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จ.นนทบุรี นายปราโมทย์ อุดมศิลป์ 13.874276, 100.408754 089–613–6508
22 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม) 82/41 หมู่ที่ 10 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี นายมนตรี เอี่ยมรัมย์ 13.85005, 100.442937 084–823–2429

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]