หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ โดมหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 24

17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 25 - 48
08.00-16.30 น. ลำดับที่ 1-24 แข่งขัน 8.30-12.00น. ภาคเข้ารายงานตัว 7.30 -8.30 น. ลำดับที่ 25-48 แข่งขัน 13.00 -16.30 น. ภาคบ่ายรายงานตัว 12.00-13.00 น.ผู้ประสานงาน นางศิริพร ศรีอินสุทธิ์ โทร 099-3234644
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ สนามหน้าพระอุโบสถ์ 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 24

19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 25 - 48
08.30-16.30 น. ลำดับที่ 1-12 แข่งขัน 8.30-12.00น.ลำดับที่ 13-24 แข่งขัน 13.00 -16.30 น. ภาคเข้ารายงานตัว 7.30 -8.30 น. ลำดับที่ 25-36 แข่งขัน 08.30 -12.00 น. ลำดับที่ 37 - 48 แข่งขัน 13.00 - 16.30 น. ภาคบ่ายรายงานตัว 12.00-13.00 น.ผู้ประสานงาน นางศิริพร ศรีอินสุทธิ์
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ สนามหญ้าหน้าอาคารพระโสภณนนทสาร 19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 24

19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 25 - 48
8.30-16.30 ลำดับที่ 1-24 แข่งขัน 8.00-12.00น. ภาคเข้ารายงานตัว 7.30 -8.30 น. ลำดับที่ 25-48 แข่งขัน 13.00 -16.30 น. ภาคบ่ายรายงานตัว 12.00-13.00 น.ผู้ประสานงาน นางศิริพร ศรีอินสุทธิ์ โทร 099-3234644
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ อาคารพระโสภณนนทสาร ชั้น 1 ห้อง ประชุมอาคารพระโสภณนนทสาร 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 24

18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 25 - 48
8.30-16.30 ลำดับที่ 1-12 แข่งขัน 8.30-12.00น. ภาคเข้ารายงานตัว 7.30 -8.30 น. ลำดับที่ 13-24 แข่งขัน 13.00 -16.30 น. ภาคบ่ายรายงานตัว 12.00-13.00 น. ลำดับที่ 25-36 แข่งขัน 8.30 - 12.00น. ลำดับที่ 37-48 แข่งขันเวลา 13.00 - 16.30 น. ผู้ประสานงาน นางศิริพร ศรีอินส
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ อาคารพระโสภณนนทสาร ชั้น 2 ห้อง เรียน 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 24

18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 25 - 48
08.30-16.30 ลำดับที่ 1-12 แข่งขัน 8.30-12.00น.ลำดับที่ 13-24 แข่งขัน 13.00 16.30 วันที่ 18 ธ.ค. 2557 ลำดับที่ 25-36 แข่งขัน 8.30 -12.00 ลำดับที่ 37-48 แข่งขัน 13.00-16.30น. ภาคเข้ารายงานตัว 7.30 -8.30 น. ลำดับที่ 25-48 แข่งขัน 13.00 -16.30 น. ภาคบ่ายรายงานตัว 12.0
6 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 ห้อง เรียน 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 24

19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 25 - 48
08.30-16.30 ลำดับที่ 1-12 แข่งขัน 8.30-12.00น.ลำดับที่ 13-24 แข่งขัย 13.00-16.30 ภาคเข้ารายงานตัว 7.30 -8.30 น. วันที่ 19 ธ.ค. 57 ลำดับที่ 25-36 แข่งขัน 08.00 -12.00 น.ลำดับที่ 37 - 48 แข่งขัน 13.00-16.30น. ภาคบ่ายรายงานตัว 12.00-13.00 น.ผู้ประสานงาน นางศิริพร ศรีอ
7 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ อาคารพระโสภณนนทสาร ชั้น 3-4 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 48
9.00-15.00 รายงานตัว 7.30-8.30 น. ผู้ประสานงาน นางศิริพร ศรีอินทร์สุทธิ์ โทร 099-3234644
8 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ อาคารพระโสภณนนทสาร ชั้น 3-4 ห้อง ห้องเรียนอาคารพระโสภณนนทสาร 19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 48
9.00-15.00 รายงานตัว 7.30-8.30 น. ผู้ประสานงาน นางศิริพร ศรีอินทร์สุทธิ์ โทร 099-3234644 นางพุทธิยา พื้นพรม โทร 0819062904
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ อาคารพระโสภณนนทสาร ชั้น 3 ห้อง สมุด 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 24

19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 25 - 48
8.00-16.30 วันที่ 18 ธ.ค. 57 ลำดับที่ 1-12 แข่งขัน 8.30-12.00น. ลำดับที่ 13-24 แข่งขัน 13.00-16.30 น. ภาคเข้ารายงานตัว 7.30 -8.30 น. วันที่ 19 ธ.ค. 57 ลำดับที่ 25-36 แข่งขัน 8.30 -12.00 น. ลำดับที่ 37-48 แข่งขันเวลา 13.00-16.30 น. ภาคบ่ายรายงานตัว 12.00-13.00 น.
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 ห้อง ประชุม 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 24

19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 25 - 48
08.00-16.30 ลำดับที่ 1-12 แข่งขัน 8.30-12.00น.ลำดับที่ 13-24 แข่งขัน 13.00-16.30น. ภาคเข้ารายงานตัว 7.30 -8.30 น.วันที่ 19 ธ.ค 57 ลำดับที่ 25-36 แข่งขัน 08.30 -12.00 น.ลำดับที่ 37-48 แข่งขันเวลา 13.00-13.60 ภาคบ่ายรายงานตัว 12.00-13.00 น.ผู้ประสานงาน นางศิริพร ศร
11 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
-
-
12 513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
-
-
13 510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
-
-
14 514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
-
-
15 512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
-
-
16 515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
-
-
17 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
-
-
18 516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]