หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ลานเอนกประสงค์ 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00 รายงานตัว เวลา 07.30-09.00 น. และนำบัตรประจำนักเรียนหรือบัตรประชาชน มาแสดง ณ จุดลงทะเบียน
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ลานเอนกประสงค์ 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00 รายงานตัว เวลา 07.30-09.00 น. และนำบัตรประจำนักเรียนหรือบัตรประชาชน มาแสดง ณ จุดลงทะเบียน
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ลานเอนกประสงค์ 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00 รายงานตัว เวลา 07.30-09.00 น. และนำบัตรประจำนักเรียนหรือบัตรประชาชน มาแสดง ณ จุดลงทะเบียน
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ลานเอนกประสงค์ 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00 รายงานตัว เวลา 07.30-09.00 น. และนำบัตรประจำนักเรียนหรือบัตรประชาชน มาแสดง ณ จุดลงทะเบียน
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ลานเอนกประสงค์ 19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00 รายงานตัว เวลา 07.30-09.00 น. และนำบัตรประจำนักเรียนหรือบัตรประชาชน มาแสดง ณ จุดลงทะเบียน
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 เมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค ชั้น 1 ห้อง รอยัล จูปิลี่ 19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00 รายงานตัว เวลา 07.30-09.00 น. และนำบัตรประจำนักเรียนหรือบัตรประชาชน มาแสดง ณ จุดลงทะเบียน
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง เรียน 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 24

18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 25 - 48
09.00 รายงานตัว เวลา 07.30-09.00 น. และนำบัตรประจำนักเรียนหรือบัตรประชาชน มาแสดง ณ จุดลงทะเบียน
8 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ อาคาร 1, อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ห้องเรียน 17 ธ.ค. 2557 09.30-11.30 รายงานตัว เวลา 07.30-09.00 น. และนำบัตรประจำตัวนักเรียนหรือบัตรประชาชนมาแสดง ณ จุดลงทะเบียน
9 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง เรียน 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 24

18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 25 - 48
09.00 รายงานตัว เวลา 07.30-09.00 น. และนำบัตรประจำนักเรียนหรือบัตรประชาชน มาแสดง ณ จุดลงทะเบียน
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ อาคาร 3 ชั้น 3, 4 ห้อง ห้องเรียน 17 ธ.ค. 2557 09.30-11.30 รายงานตัว เวลา 07.30-09.00 น. และนำบัตรประจำตัวนักเรียนหรือบัตรประชาชนมาแสดง ณ จุดลงทะเบียน
11 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ อาคาร 1(ลำดับที่ 1-24), อาคารอนุบาล(ลำดับที่ 25-48) ชั้น 4(1-24), 1(25-48) ห้อง เรียน 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 24

19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 25 - 48
09.00 รายงานตัว เวลา 07.30-09.00 น. และนำบัตรประจำนักเรียนหรือบัตรประชาชน มาแสดง ณ จุดลงทะเบียน
12 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ อนุบาล ชั้น 1 ห้อง ลานเอนกประสงค์ 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 24

18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 25 - 48
09.00 รายงานตัว เวลา 07.30-09.00 น. และนำบัตรประจำนักเรียนหรือบัตรประชาชน มาแสดง ณ จุดลงทะเบียน
13 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) สนามฟุตบอล 18 ธ.ค. 2557 09.00-12.00 รายงานตัว เวลา 07.30-09.00 น. และนำบัตรประจำนักเรียนหรือบัตรประชาชน มาแสดง ณ จุดลงทะเบียน
14 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) สนามฟุตบอล 19 ธ.ค. 2557 09.00-12.00 รายงานตัว เวลา 07.30-09.00 น. และนำบัตรประจำนักเรียนหรือบัตรประชาชน มาแสดง ณ จุดลงทะเบียน
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) อาคารเอนกประสงค์(โดม) 18 ธ.ค. 2557 09.00-12.00 รายงานตัว เวลา 07.30-09.00 น. และนำบัตรประจำนักเรียนหรือบัตรประชาชน มาแสดง ณ จุดลงทะเบียน
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) อาคารเอนกประสงค์ (โดม) 19 ธ.ค. 2557 09.00-12.00 รายงานตัว เวลา 07.30-09.00 น. และนำบัตรประจำนักเรียนหรือบัตรประชาชน มาแสดง ณ จุดลงทะเบียน
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ อาคาร 1, อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ห้องเรียน 18 ธ.ค. 2557 09.30-12.30 รายงานตัว เวลา 07.30-09.00 น. และนำบัตรประจำตัวนักเรียนหรือบัตรประชาชนมาแสดง ณ จุดลงทะเบียน
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ อาคาร 3 ชั้น 3, 4 ห้อง ห้องเรียน 18 ธ.ค. 2557 09.30-12.30 รายงานตัว เวลา 07.30-09.00 น. และนำบัตรประจำตัวนักเรียนหรือบัตรประชาชนมาแสดง ณ จุดลงทะเบียน


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]