หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 701 การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลบางกรวย อาคารศูนย์วิทยบูรณาการ ICT (105/29) ชั้น 1 ห้อง ประชุม ชั้น 1 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 24

18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 25 - 48
9.00 - 14.00 วันที่ 17 ธ.ค. 57 แข่งขันลำดับที่ 1 - 24 วันที่ 18 ธ.ค. 57 แข่งขันลำดับที่ 25 - 48 ลงทะเบียนเวลา 08.00 ** แข่งทีมละ 10 นาที พักเที่ยง 1 ชั่วโมง
2 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลบางกรวย อาคาร 017 ชั้น 1 ห้อง ห้องเรียนชั้นอนุบาล 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 48
09.00 - 12.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00 **วัสดุอุปกรณ์ผู้เข้าแข่งขันนำมาเอง ใช้ดินน้ำมันชนิดไร้สารก้อนผิวเรียบที่ยังไม่ผ่านการใช้ (ห้ามนวดดินน้ำมันมาก่อนและห้ามไม่ให้ใช้ดินน้ำมันชนิดแท่ง เข้าแข่งขัน)
3 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลบางกรวย อาคาร 017 ชั้น 1 ห้อง ห้องเรียนชั้นอนุบาล 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 48
09.00 - 12.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00 **วัสดุอุปกรณ์ผู้เข้าแข่งขันนำมาเอง
4 733 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลบางกรวย อาคารศูนย์วิทยบูรณาการ ICT (105/29) ชั้น 2 ห้อง อาเซียน ห้องภาษาอังกฤษ ห้องคณิตศาสตร์ 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 48
09.00 - 11.00 ลงทะเบียนเวลา 8.00 **กระดาษวาดเขียน 100 ปอนด์ หน้าเรียบ ใช้สีเทียนเท่านั้น ห้ามใช้สีไม้ สีชอล์ค สีเมจิก ปากกา ดินสอ


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]