หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ม.3/1-ม.3/2 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 48
09.00 รายงานตัวเวลา 8.00-8.45 น. หน้าอาคาร 3 อาคารพระครูวิบูลนนทกิจ
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ม.1/1-ม.1/2 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 48
09.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.45 น. หน้าอาคาร 3 อาคารพระครูวิบูลนนทกิจ
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุเหร่าเขียว อาคารโรงเรียนสุเหร่าเขียว ชั้น 4 ห้อง ห้อง 147 , ห้อง 148 18 ธ.ค. 2557 09.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.45น. ณ จุดลงทะเบียนชั้นล่างอาคารโรงเรียนสุเหร่าเขียว
4 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง ป.5/1-ป.5/2 , ป.6/1-ป.6/3 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 24

18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 25 - 48
09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น. - 08.45 น. หน้าอาคาร3 อาคารพระครูวิบูลนนทกิจ
5 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 โรงเรียนสุเหร่าเขียว อาคารโรงเรียนสุเหร่าเขียว ชั้น 1 ห้อง ใต้อาคารโรงเรียนสุเหร่าเขียว 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 24

18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 25 - 48
09.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.45น. ณ จุดลงทะเบียนชั้นล่างอาคารโรงเรียนสุเหร่าเขียว
6 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ป.1/1 - ป.1/2 , ป./2/1 - ป.2/2 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 24

18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 25 - 48
09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.45 น. หน้าอาคาร 3 อาคารพระครูวิบูลนนทกิจ
7 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 โรงเรียนสุเหร่าเขียว อาคารโรงเรียนสุเหร่าเขียว ชั้น 1 ห้อง ใต้อาคารโรงเรียนสุเหร่าเขียว 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 24

18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 25 - 48
09.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.45น. ณ จุดลงทะเบียนชั้นล่างอาคารโรงเรียนสุเหร่าเขียว
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก อาคาร 3 ชั้น 2 (ลำดับที่ 1-24) และ อาคาร 2 ชั้น 4 (ลำดับที่ 25-48) ห้อง คอมพิวเตอร์ 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 48
09.00 รายงานตัวเวลา 8.00 น.-8.45น. หน้าอาคาร 3 อาคารพระครูวิบูลนนทกิจ ลำดับที่ 1-24 แข่งที่ห้องคอมพิวเตอร์อาคาร 3 ชั้น 2 และลำดับที่ 25-48 แข่งที่ห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร 2 ชั้น 4
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนสุเหร่าเขียว อาคารโรงเรียนสุเหร่าเขียว ชั้น 4 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 1 - 2 18 ธ.ค. 2557 09.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.45น. ณ จุดลงทะเบียนชั้นล่างอาคารโรงเรียนสุเหร่าเขียว
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ห้องคณิตศาสตร์ 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 48
09.00 รายงานตัวเวลา 8.00 น.-8.45น. หน้าอาคาร 3 อาคารพระครูวิบูลนนทกิจ
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมพระครูวิบูลนนทกิจ 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 48
09.00 รายงานตัวเวลา 8.00 น.-8.45น. หน้าอาคาร 3 อาคารพระครูวิบูลนนทกิจ
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนสุเหร่าเขียว อาคารโรงเรียนสุเหร่าเขียว ชั้น 4 ห้อง ห้องมัลติมิเดีย 18 ธ.ค. 2557 09.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.45น. ณ จุดลงทะเบียนชั้นล่างอาคารโรงเรียนสุเหร่าเขียว


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]