หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ อาคารริมน้ำ ชั้น 1 ห้อง ภาษาไทย และ ห้องศิลปะ 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 24

18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 25 - 48
9.00 เป็นต้นไป เริ่มลงทะเบียน 2 ช่วงเวลาดังนี้ ..... ลำดับที่ 1-12(วันที่ 17) , ลำดับที่ 25-36(วันที่ 18) ลงทะเบียนภาคเช้าเวลา 8.00-8.59 น. ////////// ลำดับที่ 13-24(วันที่ 17) , ลำดับที่ 37-48(วันที่ 18) ลงทะเบียนภาคบ่ายเวลา 12.00-12.59 น.
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ อาคารริมน้ำ ชั้น 1 ห้อง อาหารคาว-หวาน 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 24

18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 25 - 48
9.00 เป็นต้นไป เริ่มลงทะเบียน 2 ช่วงเวลาดังนี้ ..... ลำดับที่ 1-12(วันที่ 17) , ลำดับที่ 25-36(วันที่ 18) ลงทะเบียนภาคเช้าเวลา 8.00-8.59 น. ////////// ลำดับที่ 13-24(วันที่ 17) , ลำดับที่ 37-48(วันที่ 18) ลงทะเบียนภาคบ่ายเวลา 12.00-12.59 น.
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ อาคารริมน้ำ ชั้น 2 ห้อง วิทยาศาสตร์ 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 24

18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 25 - 48
9.00 เป็นต้นไป เริ่มลงทะเบียน 2 ช่วงเวลาดังนี้ ..... ลำดับที่ 1-12(วันที่ 17) , ลำดับที่ 25-36(วันที่ 18) ลงทะเบียนภาคเช้าเวลา 8.00-8.59 น. ////////// ลำดับที่ 13-24(วันที่ 17) , ลำดับที่ 37-48(วันที่ 18) ลงทะเบียนภาคบ่ายเวลา 12.00-12.59 น.
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 วัดไทรใหญ่ ศาลาอบรมสงฆ์ 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 18

18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 19 - 36

19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 37 - 48
9.00 เป็นต้นไป เริ่มลงทะเบียน 2 ช่วงเวลาดังนี้ ..... ลำดับที่ 1-9(วันที่ 17) , ลำดับที่ 19-27(วันที่ 18) และลำดับที่ 37-48(วันที่ 19) ลงทะเบียนภาคเช้าเวลา 8.00-8.59 น. /// ลำดับที่ 10-18(วันที่ 17) , ลำดับที่ 28-36(วันที่ 18) ลงทะเบียนภาคบ่ายเวลา 12.00-12.59
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 วัดไทรใหญ่ ศาลาอบรมสงฆ์ 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 18

18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 19 - 36

19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 37 - 48
9.00 เป็นต้นไป เริ่มลงทะเบียน 2 ช่วงเวลาดังนี้ ..... ลำดับที่ 1-9(วันที่ 17) , ลำดับที่ 19-27(วันที่ 18) และลำดับที่ 37-48(วันที่ 19) ลงทะเบียนภาคเช้าเวลา 8.00-8.59 น. /// ลำดับที่ 10-18(วันที่ 17) , ลำดับที่ 28-36(วันที่ 18) ลงทะเบียนภาคบ่ายเวลา 12.00-12.59 น.
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 วัดไทรใหญ่ ศาลาอบรมสงฆ์ 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 18

18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 19 - 36

19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 37 - 48
9.00 เป็นต้นไป เริ่มลงทะเบียน 2 ช่วงเวลาดังนี้ ..... ลำดับที่ 1-9(วันที่ 17) , ลำดับที่ 19-27(วันที่ 18) และลำดับที่ 37-48(วันที่ 19) ลงทะเบียนภาคเช้าเวลา 8.00-8.59 น. /// ลำดับที่ 10-18(วันที่ 17) , ลำดับที่ 28-36(วันที่ 18) ลงทะเบียนภาคบ่ายเวลา 12.00-12.59 น.
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ อาคารริมน้ำ ชั้น 2 ห้อง สืบค้น ห้องสมุด 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 24

18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 25 - 48
9.00 เป็นต้นไป เริ่มลงทะเบียน 2 ช่วงเวลาดังนี้.....ลำดับที่ 1-12(วันที่ 17) , ลำดับที่ 25-36(วันที่ 18) ลงทะเบียนภาคเช้าเวลา 8.00-8.59 น. /// ลำดับที่ 13-24(วันที่ 17) , ลำดับที่ 37-48(วันที่ 18) ลงทะเบียนภาคบ่ายเวลา 12.00-12.59 น.
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ อาคารริมน้ำ ชั้น 2 ห้อง ฉายวีดีทัศน์ ห้องสมุด 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 24

18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 25 - 48
9.00 เป็นต้นไป เริ่มลงทะเบียน 2 ช่วงเวลาดังนี้ ..... ลำดับที่ 1-12(วันที่ 17) , ลำดับที่ 25-36(วันที่ 18) ลงทะเบียนภาคเช้าเวลา 8.00-8.59 น. //////// ลำดับที่ 13-24(วันที่ 17) , ลำดับที่ 37-48(วันที่ 18) ลงทะเบียนภาคบ่ายเวลา 12.00-12.59 น.
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 ที่ว่าการอำเภอไทรน้อย ห้องประชุมศาลาประชาคม 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 16

18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 17 - 32

19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 33 - 48
9.00 เป็นต้นไป เริ่มลงทะเบียน 2 ช่วงเวลาดังนี้ ..... ลำดับที่ 1-8(วันที่ 17) , ลำดับที่ 17-24(วันที่ 18) และลำดับที่ 33-40(วันที่ 19) ลงทะเบียนภาคเช้าเวลา 8.00-8.59 น. /// ลำดับที่ 9-16(วันที่ 17) , ลำดับที่ 25-32(วันที่ 18) และลำดับที่ 41-48(วันที่ 19) ลงทะเบียนภา
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 ศาลา 80 ปี อำเภอไทรน้อย 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 16

18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 17 - 32

19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 33 - 48
9.00 เป็นต้นไป เริ่มลงทะเบียน 2 ช่วงเวลาดังนี้ ..... ลำดับที่ 1-8(วันที่ 17) , ลำดับที่ 17-24(วันที่ 18) และลำดับที่ 33-40(วันที่ 19) ลงทะเบียนภาคเช้าเวลา 8.00-8.59 น. /// ลำดับที่ 9-16(วันที่ 17) , ลำดับที่ 25-32(วันที่ 18) และลำดับที่ 41-48(วันที่ 19) ลงทะเบียนภาคบ่าย
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ อาคารอนุรักษ์ ชั้น 1 ห้อง อนุบาล 1/1 และ อนุบาล 1/2 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 24

18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 25 - 48
9.00 เป็นต้นไป เริ่มลงทะเบียน 2 ช่วงเวลาดังนี้ ..... ลำดับที่ 1-12(วันที่ 17) , ลำดับที่ 25-36(วันที่ 18) ลงทะเบียนภาคเช้าเวลา 8.00-8.59 น. //////// ลำดับที่ 13-24(วันที่ 17) , ลำดับที่ 37-48(วันที่ 18) ลงทะเบียนภาคบ่ายเวลา 12.00-12.59 น.
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ อาคารอนุรักษ์ ชั้น 1 ห้อง อนุบาล 1/3 และ อนุบาล 2/1 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 24

18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 25 - 48
9.00 เป็นต้นไป เริ่มลงทะเบียน 2 ช่วงเวลาดังนี้ ..... ลำดับที่ 1-12(วันที่ 17) , ลำดับที่ 25-36(วันที่ 18) ลงทะเบียนภาคเช้าเวลา 8.00-8.59 น. //////// ลำดับที่ 13-24(วันที่ 17) , ลำดับที่ 37-48(วันที่ 18) ลงทะเบียนภาคบ่ายเวลา 12.00-12.59 น.
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ อาคารอนุรักษ์ ชั้น 1 ห้อง อนุบาล 2/2 และ อนุบาล 2/3 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 24

18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 25 - 48
9.00 เป็นต้นไป เริ่มลงทะเบียน 2 ช่วงเวลาดังนี้ ..... ลำดับที่ 1-12(วันที่ 17) , ลำดับที่ 25-36(วันที่ 18) ลงทะเบียนภาคเช้าเวลา 8.00-8.59 น. //////// ลำดับที่ 13-24(วันที่ 17) , ลำดับที่ 37-48(วันที่ 18) ลงทะเบียนภาคบ่ายเวลา 12.00-12.59 น.
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ อาคารอนุรักษ์ ชั้น 2 ห้อง สังคมศึกษา 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 24

18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 25 - 48
9.00 เป็นต้นไป เริ่มลงทะเบียน 2 ช่วงเวลาดังนี้ ..... ลำดับที่ 1-12(วันที่ 17) , ลำดับที่ 25-36(วันที่ 18) ลงทะเบียนภาคเช้าเวลา 8.00-8.59 น. //////// ลำดับที่ 13-24(วันที่ 17) , ลำดับที่ 37-48(วันที่ 18) ลงทะเบียนภาคบ่ายเวลา 12.00-12.59 น.
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ อาคารอนุรักษ์ ชั้น 2 ห้อง วิถีไทย 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 24

18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 25 - 48
9.00 เป็นต้นไป เริ่มลงทะเบียน 2 ช่วงเวลาดังนี้ ..... ลำดับที่ 1-12(วันที่ 17) , ลำดับที่ 25-36(วันที่ 18) ลงทะเบียนภาคเช้าเวลา 8.00-8.59 น. //////// ลำดับที่ 13-24(วันที่ 17) , ลำดับที่ 37-48(วันที่ 18) ลงทะเบียนภาคบ่ายเวลา 12.00-12.59 น.
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ อาคารอนุรักษ์ ชั้น 2 ห้อง จริยธรรม 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 24

18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 25 - 48
9.00 เป็นต้นไป เริ่มลงทะเบียน 2 ช่วงเวลาดังนี้ ..... ลำดับที่ 1-12(วันที่ 17) , ลำดับที่ 25-36(วันที่ 18) ลงทะเบียนภาคเช้าเวลา 8.00-8.59 น. //////// ลำดับที่ 13-24(วันที่ 17) , ลำดับที่ 37-48(วันที่ 18) ลงทะเบียนภาคบ่ายเวลา 12.00-12.59 น.
17 170 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ อาคารพระมงคลนนทเขต ห้อง ประชุม 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 24

18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 25 - 48
9.00 เป็นต้นไป เริ่มลงทะเบียน 2 ช่วงเวลาดังนี้ ..... ลำดับที่ 1-12(วันที่ 17) , ลำดับที่ 25-36(วันที่ 18) ลงทะเบียนภาคเช้าเวลา 8.00-8.59 น. //////// ลำดับที่ 13-24(วันที่ 17) , ลำดับที่ 37-48(วันที่ 18) ลงทะเบียนภาคบ่ายเวลา 12.00-12.59 น.
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ อาคารพระมงคลนนทเขต ชั้น 2 ห้อง ห้องวิชาการ 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 24

18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 25 - 48
9.00 เป็นต้นไป เริ่มลงทะเบียน 2 ช่วงเวลาดังนี้ ..... ลำดับที่ 1-12(วันที่ 17) , ลำดับที่ 25-36(วันที่ 18) ลงทะเบียนภาคเช้าเวลา 8.00-8.59 น. //////// ลำดับที่ 13-24(วันที่ 17) , ลำดับที่ 37-48(วันที่ 18) ลงทะเบียนภาคบ่ายเวลา 12.00-12.59 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]