หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม) โรงยิม สนามกีฬาจังหวัดนนทบุรี 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 24

18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 25 - 48
09.00-16.00 รายงานตัวลงทะเบียนเวลา 07.00-08.30
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม) อาคารอเนกประสงค์ (โดม) 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 24

18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 25 - 48
09.00-16.00 รายงานตัวลงทะเบียนเวลา 07.00-08.30
3 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม) อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331-333 17 ธ.ค. 2557 09.00-12.00 รายงานตัวลงทะเบียนเวลา 07.00-08.30
4 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม) อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 341-343 17 ธ.ค. 2557 09.00-12.00 รายงานตัวลงทะเบียนเวลา 07.00-08.30


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]