หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า อาคาร 1 , อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 122-123,221-222 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00 ลำดับที่ 1-12 ห้อง 122, ลำดับที่ 13-24 ห้อง 123,ลำดับที่ 25-36 ห้อง 221,ลำดับที่ 37-48 ห้อง 222
2 263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า อาคาร 1,อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 122-123,221-222 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 48
13.00-16.00 ลำดับที่ 1-12 ห้อง 122,ลำดับที่ 13-24 ห้อง 123,ลำดับที่ 25-36 ห้อง 221,ลำดับที่ 37-48 ห้อง 222
3 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า อาคาร 1 ,อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 122-123,221-222 19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00 ลำดับที่ 1-12 ห้อง 122,ลำดับที่ 13-24 ห้อง 123,ลำดับที่ 25-36 ห้อง 221,ลำดับที่ 37-48 ห้อง 222
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า อาคาร 1, อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 122-123,221-222 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00 ลำดับที่ 1-12 ห้อง 122,ลำดับที่ 13-24 ห้อง 123,ลำดับที่ 25-36 ห้อง 221,ลำดับที่ 37-48 ห้อง 222
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า อาคาร 1,อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 122-123,221,222 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 48
13.00-16.00 ลำดับที่ 1-12 ห้อง 122,ลำดับที่ 13-24 ห้อง 123,ลำดับที่ 25-36 ห้อง 221,ลำดับที่ 37-48 ห้อง 222
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331-335 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00 ลำดับที่ 1-12 ห้อง 331,ลำดับที่ 13-24 ห้อง 333,ลำดับที่ 25-36 ห้อง 334,ลำดับที่ 37-48 ห้อง 335
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 - 335 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 48
09.00 - 12.00 ลำดับที่ 1-12 ห้อง 331,ลำดับที่ 13-24 ห้อง 333,ลำดับที่ 25-36 ห้อง 334,ลำดับที่ 37-48 ห้อง 335
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 - 335 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 48
13.00 - 16.00 ลำดับที่ 1-12 ห้อง 331,ลำดับที่ 13-24 ห้อง 333,ลำดับที่ 25-36 ห้อง 334,ลำดับที่ 37-48 ห้อง 335
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00
-
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 48
13.00-16.00
-
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00
-
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 48
13.00-16.00
-
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422-426 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00 ลำดับที่ 1-10 ห้อง 422,ลำดับที่ 11-20 ห้อง 423,ลำดับที่ 21-30 ห้อง 424,ลำดับที่ 31-40 ห้อง 425,ลำดับที่ 41-48 ห้อง 426
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า อาคาร 4 ชั้น 1 - 2 ห้อง 422-426 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 48
13.00 - 16.00 ลำดับที่ 1-10 ห้อง 422, ลำดับที่ 11-20 ห้อง 423,ลำดับที่ 21-30 ห้อง 424,ลำดับที่ 31-40 ห้อง 425,ลำดับที่ 41-48 ห้อง 426
15 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422-426 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00 ลำดับที่ 1-10 ห้อง 422,ลำดับที่ 11-20 ห้อง 423,ลำดับที่ 21-30 ห้อง 424,ลำดับที่ 31-40 ห้อง 425,ลำดับที่ 41-48 ห้อง 426


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]