หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง ม.2/1 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-16.30 รายงานตัวที่โดม2 ลำดับที่ 1-48 เวลา 07.30-08.30 น. เก็บตัวห้อง ม.2/4 เตรียมตัวห้อง ม.2/2
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง ห้อง ม.3/1 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-16.30 รายงานตัวที่โดม2 ลำดับที่ 1-48 เวลา 07.30-08.30 น. เก็บตัวห้อง ม.3/4 เตรียมตัวห้อง ม.3/2
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ อาคาร 7 ชั้น 5 ห้อง ห้อง ม.1/1 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-16.30 รายงานตัวที่โดม2 ลำดับที่ 1-48 เวลา 07.30-08.30 น. เก็บตัวห้อง ม.1/4 เตรียมตัวห้อง ม.1/2
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ อาคาร 3 ชั้น 1,2 ห้อง รอบแรก ชั้น 1 ห้องวิทยาศาสตร์ รอบ 2 ชั้น 2 ห้อง ป.2/1 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.30 ลำดับที่ 1-48 รายงานตัวที่โดม1 เวลา 07.30-08.30 น.รอบแรก ชั้น 1 ห้องวิทยาศาสตร์ รอบ 2 ชั้น 2 ห้อง ป.2/1 เตรียมตัวห้อง ป.2/2
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ อาคาร 3 ชั้น 1,2 ห้อง รอบแรก ชั้น 1 ห้องวิทยาศาสตร์ รอบ 2 ชั้น 2 ห้อง ป.2/1 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 48
11.30-16.30 ลำดับที่ 1-48 รายงานตัวที่โดม1 เวลา 11.30-12.30 น.รอบแรก ชั้น 1 ห้องวิทยาศาสตร์ รอบ 2 ชั้น 2 ห้อง ป.2/1 เตรียมตัวห้อง ป.2/2
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ อาคาร 3 ชั้น 1,2 ห้อง รอบแรก ชั้น 1 ห้องวิทยาศาสตร์ รอบ 2 ชั้น 2 ห้อง ป.2/1 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.30 ลำดับที่ 1-48รายงานตัวที่โดม1 เวลา 07.30-08.30 น.รอบแรก ชั้น 1 ห้องวิทยาศาสตร์ รอบ 2 ชั้น 2 ห้อง ป.2/1 เตรียมตัวห้อง ป.2/2
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้อง ป.5/2 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-16.30 ลำดับที่ 1-48 รายงานตัวที่โดม1 เวลา 07.30-08.30 น. เตรียมตัวห้อง ป.2/7
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้อง ป.5/1 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-16.30 ลำดับที่ 1-48 รายงานตัวที่โดม1 เวลา 07.30-08.30 น. เตรียมตัวห้อง ป.2/8
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง ห้อง ม.3/1 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-16.30 ลำดับที่ 1-48 รายงานตัวที่โดม2 เวลา 07.30-08.30 น. เตรียมตัวห้อง ม.3/2
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง ห้อง ม.3/3 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-16.30 ลำดับที่ 1-48 รายงานตัวที่โดม2 เวลา 07.30-08.30 น. เตรียมตัวห้อง ม.3/4
11 063 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ อาคาร 7 ห้อง ห้องประชุม2 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 24

18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 25 - 48
09.00-16.30 รายงานตัวที่โดม2 เวลา 07.30-08.30 น. เตรียมตัวอาคาร 8 ชั้นล่าง (ลำดับที่ 1-24 แข่งขันวันที่ 17 ธ.ค.57,ลำดับที่ 25-48 แข่งขันวันที่ 18 ธ.ค.57)
12 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง ห้อง ม.2/4 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-16.30 ลำดับที่ 1-48 รายงานตัวที่โดม2 เวลา 07.30-08.30 น. เก็บตัวห้อง ม.2/4
13 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง ห้อง ม.2/1 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-16.30 ลำดับที่ 1-48 รายงานตัวที่โดม2 เวลา 07.30-08.30 น. เตรียมตัวห้อง ม.2/2
14 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง ห้อง ม.2/5 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-16.30 ลำดับที่ 1-48 รายงานตัวที่โดม2 เวลา 07.30-08.30 น. เก็บตัวห้อง ม.3/5
15 722 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ อาคาร 7 ชั้น 5 ห้อง ห้อง ม.1/4 และ ห้อง ม.1/5 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-16.30 ลำดับที่ 1-48 รายงานตัวที่โดม2 เวลา 07.30-08.30 น.
16 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ อาคาร 7 ชั้น 5 ห้อง ห้อง ม.1/2 และ ห้อง ม.1/3 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-16.30 ลำดับที่ 1-48 รายงานตัวที่โดม2 เวลา 07.30-08.30 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]