เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
11 พ.ย. 2557
13 พ.ย. 2557
14 พ.ย. 2557
16 พ.ย. 2557
17 พ.ย. 2557
18 พ.ย. 2557
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2557

 

 
 

ประกาศ

1. สำหรับโรงเรียนที่ประสงค์เข้าแข่งขันกิจกรรมคำคม / ซูโดกุ / A Math เป็นต้น ทางเขตพื้นที่ได้ทำการสมัครให้แล้วสามารถตรวสอบได้ที่

http://www.central64.sillapa.net/sp-cti1/?name=report&file=compet_list_show&category=10

2.จะประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในวันที่ 4  มกราคม 2558 เป็นต้นไป
   ในเว็บศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
3.นักเรียนมารายงานตัวและเข้าแข่งขัน ตามวันเวลาที่กำหนด  ณ เมืองทองธานี
   (จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง)

 
 

 สถานที่แข่งขัน และผู้ติดต่อประสานงาน

 ะดับประถมและมัธยมขยายโอกาส  

 สถานที่พัก คลิก 

แผนผังโรงเรียนที่เป็นศูนย์การแข่งขันระดับภาค

         ระดับประถมศึกษา  คลิกที่นี่

  ตารางการแข่งขันระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

  - ระดับประถมศึกษาและขยายโอกาส 

  ลำดับที่การแข่งขัน ภาคกลางและภาคตะวันออก

 

 
 

  แจ้งเปลี่ยนแปลงศูนย์การแข่งขันระดับภาค

แก้ไขศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระศิลป(สาระดนตรี) จากเดิม โรงเรียนราชวินิตนนทบุรี

เปลี่ยนเป็น โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยและโรงเรียน วัดคลองตาคล้าย

  Download คลิก

 

 
 

ด่วนที่สุด

1. หากโรงเรียนที่เป็นตัวแทนเขตพื้นที่ต้องการเปลี่ยนตัวนักเรียน/ครูผู้ฝึกสอน สามารถดาวน์โหลดเอกสารตามลิงค์ด้านล่างนี้ (การเปลี่ยนตัวให้เป็นไปตามกติกาการเปลี่ยนตัว) ภายในวันที่  20 พฤศจิกายน 2557 (ไม่เกิน 14.00 น.)

http://www.pr.central64.sillapa.net/UserFiles/files/DOC5.pdf

 
 

++++ ด่วนมาก  ++++

1. แจ้งให้ศูนย์ฯจัดการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่ทุกกลุ่มสาระ/ศูนย์ระดับก่อนประถม//ระดับประถมศึกษา/ระดับขยายโอกาส/ศูนย์การจัดการศึกษาเรียนร่วม โปรดตรวจสอบการนำเข้าระบบข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 19 พ.ย.57 และสำหรับในกรณีที่มีผู้แข่งขันเพียง 3 ทีม ให่้ลงคะแนนการตัดสินด้วยในทุกกลุ่มสาระ

2. สำหรับสถานศึกษาที่เป็นตัวแทนเข้าไปแข่งขันต่อในระดับภาค (ชนะเลิศอันดับ 1) ให้ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนผ่านบนเว็บไซต์ ให้ถูกต้องภายในวันที่ 19 พ.ย.57 http://www.central64.sillapa.net/sp-cti1/?name=category&file=view_all      

3. ในกรณีืที่บางกิจกรรมไม่มีการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่ แต่มีการแข่งขันในระดับภาค เช่น การแข่งขันคำคม / การแข่งขันซูโดกุ ให้ส่งใบสมัครมาที่เขตพื้นที่ โดยแจ้งผ่านระบบ E - office โดยด่วน

 
 

*** แจ้งประกาศ ***

กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถของนักเรียนที่ต้องส่งเอกสารล่วงหน้า

คลิกดาวน์โหลด

 
 

*******แจ้งประกาศ*******

โรงเรียนที่เป็นศูนย์การประกวด แข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64

ปีการศึกษา 2557 ระดับอำเภอ

สามารถดาวน์โหลดรูปแบบเกียรติบัตรได้ตามเว็บไซต์ด้านล่างนี้ค่ะ

คลิก Download

 
    .: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.  

   เอกสารปฏิทินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64  ปีการศึกษา 2557  จังหวัดนนทบุรี คลิ กที่นี่

โอนข้อมูลรายชื่อตัวแทนเขตพื้นที่เข้า แข่งขันระดับภาค ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557

 
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2557
แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 24-30 พฤศจิกายน 2557
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค วันที่ 8-14 ธันวาคม 2557
การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดนนทบุรี วันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2557
ระดับภาคตรวจสอบข้อมูล โอนข้อมูลเข้าระดับชาติ วันที่ 20 - 31 ธันวาคม 2557
 ร.ร. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ วันที่ 4 - 9 มกราคม 2558
 แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับชาติ วันที่ 10 - 17 มกราคม 2558
 พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับชาติ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป
การแข่งขันระดับชาติ ณ เมืองทองธานี วันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2558
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 
 
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันอังคาร ที่ 01 กรกฎาคม 2557 เวลา 00:00 น.
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 107
จำนวนทีม 1,298
จำนวนนักเรียน 2,797
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,675
จำนวนกรรมการ 805
ครู+นักเรียน 4,472
ครู+นักเรียน+กรรมการ 5,277
ประกาศผลแล้ว 208/208 (100.00%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 7
เมื่อวาน 24
สัปดาห์นี้ 150
สัปดาห์ที่แล้ว 179
เดือนนี้ 81
เดือนที่แล้ว 889
ปีนี้ 970
ทั้งหมด 117,039