เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
10 ก.ย. 2557
11 ก.ย. 2557
12 ก.ย. 2557
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ประชาสัมพันธ์การแข่งขันระดับชาติ  ขอให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันระดับชาติ ดำเนินการ ดังนี้

1.  แทรกรูปภาพนักเรียนและครูทุกคน ระหว่างวันที่ 5 - 31 มกราคม 2558 (ใช้ usename  password ของโรงเรียน  login)

2.  พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน ระดับชาติ วันที่ 9 กุมภาพันธ์  2558 เป็นต้นไป (ที่หน้าเว็บหลัก)

3.  เข้าแข่งขันกิจกรรม ณ เมืองทองธานี  วันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2558

 
 

ประกาศ  ด้วยขณะนี้  สพป.ได้เปิดระบบให้โรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม  2557 เป็นต้นไป

 
 

เว็บไซต์ระดับภาค

  

ให้ทุกโรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาค ใส่รูปบัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันทุกรายการที่เป็นตัวแทนในระบบที่เว็บไซต์
สพป. 
central64.sillapa.net/sp-center โดยใช้ username/password ของโรงเรียน  แล้วจึงดำเนินการปริ้นบัตรประจำตัวได้ ระหว่างวันที่ 8-14 ธันวาคม 2557

 
 
 

ด่วน   โรงเรียนที่ต้องการเปลี่ยนตัว เปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ-สกุลผู้เข้าแข่งขัน ครูผู้ฝึกสอน กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ให้เข้าไปแก้ไขข้อมูลผ่านระบบ เว็บไซต์ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก  ภายในวันที่ 24 - 30 พฤศจิกายน 2557 ตามรายละเอียดในหน้าเว็บ http://central64.sillapa.net

 
 

 เว็ปไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 64  ปีการศึกษา 2557  ภาคกลางและภาคตะวันออก http://central64.sillapa.net/

ตารางการแข่งขันระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

  - ระดับประถมศึกษาและขยายโอกาส

 
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ประจำปี 2557 คลิกที่นี่  4 กันยายน 2557
คำสั่งคณะกรรมการกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี คลิกที่นี่ 
คำสั่งคณะกรรมการกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่
คำสั่งคณะกรรมการกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ คลิกที่นี่
คำสั่งคณะกรรมการกลุ่มสาระภาษาไทย คลิกที่นี่
คำสั่งคณะกรรมการกลุ่มสาระสังคมศึกษา คลิกที่นี่
คำสั่งคณะกรรมการการศึกษาพิเศษ คลิกที่นี่
คำสั่งคณะกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คลิกที่นี่
คำสั่งคณะกรรมการปฐมวัย คลิกที่นี่
คำสั่งคณะกรรมการกลุ่มสาระศิลปะ คลิกที่นี่  แก้ไข 24/9/57
คำสั่งคณะกรรมการกลุ่มสาระสุขศึกษา คลิกที่นี่
คำสั่งคณะกรรมการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คลิกที่นี่
 
 

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

ดาวโหลดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ >> คลิกที่นี่
 
 
  .: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.  


ลงทะเบียนนักเรียนครูระดับเขตพื้นที่ วันที่ 18-22 สิงหาคม 2557
ตรวจสอบรายชื่อ แก้ไข วันที่ 25-27 สิงหาคม 2557
 จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ วันที่ 10-12 กันยายน 2557
โอนข้อมูลระดับเขตพื้นที่สู่ระดับภาค วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2557
แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 24-30 พฤศจิกายน 2557
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค วันที่ 8-14 ธันวาคม 2557
การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดนนทบุรี วันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2557
ระดับภาคตรวจสอบข้อมูล โอนข้อมูลเข้าระดับชาติ วันที่ 20 - 31 ธันวาคม 2557
 ร.ร. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ วันที่ 4 - 9 มกราคม 2558
 แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับชาติ วันที่ 10 - 17 มกราคม 2558
 พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับชาติ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป
การแข่งขันระดับชาติ ณ เมืองทองธานี วันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2558
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันอังคาร ที่ 01 กรกฎาคม 2557 เวลา 00:00 น.
 

 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 
 
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 146
จำนวนทีม 1,300
จำนวนนักเรียน 3,164
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,812
จำนวนกรรมการ 737
ครู+นักเรียน 4,976
ครู+นักเรียน+กรรมการ 5,713
ประกาศผลแล้ว 222/258 (86.05%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 0
เมื่อวาน 0
สัปดาห์นี้ 7
สัปดาห์ที่แล้ว 22
เดือนนี้ 5
เดือนที่แล้ว 123
ปีนี้ 128
ทั้งหมด 134,330