เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
6 พ.ย. 2557
7 พ.ย. 2557
8 พ.ย. 2557
9 พ.ย. 2557
10 พ.ย. 2557
11 พ.ย. 2557
17 พ.ย. 2557
8 เม.ย. 2558
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 ประกาศผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ระดับ สพป.
กิจกรรม Cross Word / A Math / คำคม / ชูโดกุ 

คลิก 

 
 

เกณฑ์การจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   คลิก DOWNLOAD

 
 

เปิดระบบพิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู

 ให้ทุกโรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาค ใส่รูปบัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันทุกรายการที่เป็นตัวแทนในระบบที่เว็บไซต์ 
สพป. 
central64.sillapa.net/sp-act 
โดยใช้ username/password ของโรงเรียน  แล้วจึงดำเนินการปริ้นบัตรประจำตัว

 พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู 
ระดับภาค สพป. 
คลิก 

 
 

การแข่งขัน Cross Word / A Math / คำคม / ชูโดกุ

ระดับภาค

สพป. จัดการแข่งขัน วันที่ 7 พฤษภาคม 2558

สถานที่จัดการแข่งขัน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

ณ.จังหวัดนนทบุรี

Downloads คลิก

ภาคจะโอนข้อมูลผลการแข่งขันของทุกเขตพื้นที่
ในวันที่ 30 เมษายน  2558

 
 

การแข่งขันระดับภาค  
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู  สพป.  
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู  สพม.  

 
 

ผู้ประสานของแต่ละกิจกรรม เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการแข่งขันในแต่ละกิจกรรม
สามารถติดต่อได้ โดยคลิกที่นี่

 
 

เบอร์โทรติดต่อผู้ดูแลการแข่งขัน ระดับชาติ
อ.วัลลา  084-6573127  (ผู้ประสานงานสพฐ.) แก้ไขเบอร์โทรถูกต้องแล้วค่ะ
อ.ไพศาล 081-5949748  (ผู้ดูแลระบบ)
อ.ชัยมงคล (ต้อม)    081-7082657  
(ผู้ดูแลระบบ)
อ.ไวยวิทย์ (ไวไว) 082-1072895  (ผู้ดูแลระบบ)

 
 

 

ขอรับผลงานกลุ่มสาระศิลปะ(ทัศนศิลป์)คืน ณ  โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า ให้ติดต่อขอรับคืนได้ตั้งแต่วันที่  5 - 23  มกราคม  พ.ศ.2558
เว้นวันหยุดราชการและวันที่  16  มกราคม  2558  หมายเหตุ  หากพ้นกำหนดนี้ถือว่าไม่ประสงค์ขอรับผลงานคืน
 
 

การแก้ไข ชื่อ-สกุล ของนักเรียน/ครูผู้สอน
การแก้ไขชื่อ-สกุล จะต้องเป็นคนเดิม แต่มี คำหน้านาม หรือ ชื่อ หรือสกุล ที่มีพยัญชนะ สระ ผิดเล็กน้อย ให้ดำเนินการ แก้ไข ไม่ต้องส่งเอกสารยืนยัน โดยดำเนินการตามคู่มือด้านล่าง

การเปลี่ยนตัว ของนักเรียน/ครูผู้สอน
การเปลี่ยนตัวเป็นการเปลี่ยนจากนักเรียน/ครู ที่เข้าแข่งขันในระดับภาคเป็นนักเรียนคนใหม่ที่จะมาแข่งขันในระดับชาติ ซึ่งจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ดำหนดไว้ตามประกาศ  โรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการเปลียนตัว โดยแนบไฟล์หนังสือขอเปลี่ยนตัว(หนังสือ1ฉบับต่อ1กิจกรรม)  ลงในระบบ โดยหนังสือจะต้องบันทึกในรูปของไฟล์ pdf เท่านั้น วิธีการปฎิบัติตามคู่มือด้านล่าง และให้นำเอกสารการเปลี่ยนตัวฉบับจริงมายื่นในวันแข่งขันที่ฝ่ายลงทะเบียน  

ระยะเวลาการดำเนินงานการแก้ไข/เปลี่ยนตัว
การแก้ไข/เปลี่ยนตัวของโรงเรียนจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 17 มกราคม 2558 และคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะดำเนินการตรวจสอบและพิจารณา (อนุญาตหรือไม่อนุญาต) ภายในวันที่ 31 มกราคม 2558 ซึ่งทางโรงเรียนสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป

Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง
แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน
แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวครูผู้สอน
คู่มือการแก้ไขชื่อของนักเรียน/ครูผู้สอน
คู่มือการเปลี่ยนตัวนักเรียน/ครูผู้สอน

 
 

กำหนดการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ

กำหนดการ การดำเนินการของโรงเรียน
เว็บศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ สพป.
เว็บศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ สพม.
  - เว็บศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ สศศ. (การศึกษาพิเศษ เฉพาะความพิการ)
 ร.ร. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ วันที่ 4 – 9 มกราคม 2558 (ที่หน้าเว็บหลัก)
 แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับชาติ วันที่ 5 – 17 มกราคม 2558 (ใช้ username password ของโรงเรียน Login)
 แทรกรูปภาพนักเรียนและครูทุกคนวันที่ 5 – 31 มกราคม 2558  (ใช้ username password ของโรงเรียน Login)
 พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับชาติ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป (ที่หน้าเว็บหลัก)
 เข้าแข่งขันกิจกรรม ณ เมืองทองธานี วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558

 
 


ระบบการพิมพ์เกียรติบัตรเปิด

ให้พิมพ์ได้แล้วครับ

 
 

คำสั่ง สพฐ. แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการ  ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 จังหวัดนนทบุรี 
(สพม. คำสั่ง ที่ 1854/2557) คลิกที่นี่ 
(สพป. คำสั่ง ที่ 1855/2557) คลิกที่นี่ 

 
 
 

 วิธีใส่รูปบัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน ระดับภาค ทั้ง สพม. และ สพป. วิธีการใส่รูปบัตรประจำตัว ตามระบบบนเว็บไซต์จะเหมือนกัน เพียงแต่จะแยกเว็บไซต์ 
สพม. ใช้เว็บ central64.sillapa.net/sm-center   
สพป. ใช้เว็บ central64.sillapa.net/sp-center  
โดยใช้ Username/password ของโรงเรียนที่ใช้ในการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 
คู่มือวิธีการใส่รูป คลิกที่นี่ 

 
 
 

 ผลพิจารณาการเปลี่ยนตัว เปลี่ยนแปลงข้อมูล ชื่อ-สกุล และเพิ่มผู้เข้าแข่งขันและครูฝึกสอน การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557

เอกสารที่แนบมา คลิกที่นี่

 
 
 

 ให้ทุกโรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาค ใส่รูปบัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันทุกรายการที่เป็นตัวแทนในระบบที่เว็บไซต์ 
สพป. 
central64.sillapa.net/sp-center 
สพม. central64.sillapa.net/sm-center  

โดยใช้ username/password ของโรงเรียน  แล้วจึงดำเนินการปริ้นบัตรประจำตัว

 พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู 
ระดับภาค สพป. 
คลิกที่นี่ 

พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู 
ระดับภาค สพม. 
คลิกที่นี่ 

 
 
 

 บทร้อยกรองและอาขยาน ที่ใช้แข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 64
           เอกสารประกอบ คลิกที่นี่ 

 
 

สูจิบัตร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64

โหลดสูจิบัตร1       โหลดสูจิบัตร2    

 
 

การจัดส่งเอกสารการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสฯ 

ให้ส่งเอกสารมาที่ อ.ครูทิพย์วัลยา มิทะนนท์  โรงเรียนบางบัวทอง

เลขที่ 3/1 หมู่ 3 ต.พิมลราช  อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี  11110 

 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

การแข่งขันทักษะภาษาไทยระดับภาค การท่องอาขยานทำนองเสนาะ

วิธีจัดการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ คือ คณะกรรมการเตรียมบทอาขยานบทหลัก 5 บท และบทเลือก 5 บท

มาจับฉลากย่างละ 3 บท รวมเป็นชั้นปีละ 6 บท ให้ผู้เข้าแข่งขันจับฉลากเพื่อท่องเพียง 1 บท

รายละเอียด คลิกที่นี่ 

 

การแข่งขันทักษะภาษาไทยระดับภาค พาทีสร้างสรรค์

การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ มี 2 รอบ คือ

          รอบที่ 1 รอบคัดเลือก ทุกทีมจับฉลากประกบคู่เข้าแข่งขัน

          รอบที่ 2 รอบชิงชนะเลิศ คัดเลือกทีมที่คะแนนสูงสุดจากการแข่งขันรอบที่ 1

 จำนวน 10 ทีมจับฉลากประกบคู่เข้าแข่งขัน

รายละเอียด คลิกที่นี้ 

 
 

 ขอแจ้งเปลี่ยนสถานที่แข่งขัน  

คลิกที่นี่ 

 
 

เว็บไซต์ระดับภาค

  

 
 

24/11/57

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)

ขอแจ้งโรงเรียนที่สงกิจกรรมขับร้องทุกประเภทให้เตรียมมาใช้วันแข่งระดับภาค ดังนี้

1. ให้นำ Notebock หรือ เครื่องเล่นที่สามารถอ่านแผ่นเพลงที่ส่งเข้าประกวดมาด้วย

2. ให้เตรียมเนื้อเพลงสำหรับคณะกรรมการ จำนวน 5 ชุด 

 
 
 

ให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนกิจกรรมแข่งขันของแต่ละสำนักงานเขตพื้นที่ให้ตรวจสอบรายชื่อและความถูกต้อง ว่ามีรายการใดของตนเองตกหล่น  อันเนื่องมาจากการโอนฐานข้อมูลเข้าสู่ระบบ ระดับภาคหรือไม่... ถ้าพบความผิดพลาดขอให้โรงเรียนทำหนังสือแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่ ที่ตนเองสังกัดเพื่อให้ทำหนังสือแจ้งขอแก้ไขรายการกิจกรรมนั้นๆ โดยสังกัดสพป. ให้ส่งถึง สพป.นบ.เขต 1 และสังกัดสพม.ให้ส่งสพม.เขต3               วันที่ 25 พ.ย. 57 เพื่อให้ดำเนินการต่อไป

 ดูหลักเกณฑ์ฉบับเต็มได้ที่นี่ 

 หลักเกณฑ์การเปลี่ยนตัว 
   ให้ยึดตามประกาศของ สพฐ.
  ข้อที่  26 (หน้าที่ 4) 

 ขั้นตอนการแก้ไขเปลี่ยนตัว 

 การเปลี่ยนตัว การเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ-สกุล การเพิ่ม ผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน โรงเรียนที่เป็นตัวแทนสังกด สพม. 

 การเปลี่ยนตัว การเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ-สกุล การเพิ่ม ผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน โรงเรียนที่เป็นตัวแทนสังกด สพป. 

 

ตารางการแข่งขันระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

  - ระดับประถมศึกษาและขยายโอกาส 

 
 

ลำดับที่การแข่งขัน ภาคกลางและภาคตะวันออก

 ลำดับที่การแข่งขัน-ประถม คลิกที่นี่

 
 

 รายชื่อผู้ประสานงานระดับภาค สามารถคลิกเพื่อการติดต่อประสานงาน   คลิกที่นี่

 
 

 แผนผังโรงเรียนที่เป็นศูนย์การแข่งขันระดับภาค

         ระดับประถมศึกษา  คลิกที่นี่

 
 
   ศูนย์การแข่งขันระดับประถม (สพป.) 
 
 
 
  ศูนย์การแข่งขันระดับมัธยม (สพม.)  
 
 

 หนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงศูนย์การแข่งขันระดับภาค

แก้ไขศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระศิลป(สาระดนตรี) จากเดิม โรงเรียนราชวินิตนนทบุรี

เปลี่ยนเป็น โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยและโรงเรียน วัดคลองตาคล้าย

   Download คลิก

 
 

สถานที่แข่งขัน และผู้ติดต่อประสานงาน

ระดับประถมและมัธยมขยายโอกา

ระดับมัธยมศึกษา

สถานที่พัก

คลิก

 
 
 
 ด่วนที่สุด ขอเชิญสมัครเป็นกรรมการตัดสินการประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  รดับภาคกลางและภาคตะวันออก  ครั้งที่ 64  ปีการศึกษา 2557 (สมัครกรรมการตัดสินระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาขยายโอกาส
หนังสือนำส่ง  คลิ้กที่นี่           แบบฟอร์ม คลิ้กที่นี่
 
 
 
 ปฏิทินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม  

 จัดการแข่งขันระดับกลุ่มเครือข่าย วันที่  20 กันยายน - 10 ตุลาคม 2557
 รับลงทะเบียน นักเรียน ครู ระดับเขตพื้นที่การศึกษา วันที่  5 - 15  ตุลาคม 2557
 ตรวจสอบรายชื่อ แก้ไข ระดับเขตพื้นที่การศึกษา วันที่  15 - 20 ตุลาคม 2557
 พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน วันที่  21 - 25 ตุลาคม 2557
 จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ วันที่ 6 - 17  พฤศจิกายน 2557  
 โอนข้อมูลระดับเขตพื้นที่สู่ระดับภาค วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557
 
 

 [ 10/ก.ย./2557 ] การจับสลากลำดับที่การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่64 ภาคกลางและภาคตะวันออก ( 942 / ) โดย admin

 
 

ปรับปรุงเกณฑ์ใหม่ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64

เนื่องด้วยมีประกาศสพฐ. เรื่องการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ฉบับใหม่ ทางสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน(สกก.) ได้ปรับปรุงเกณฑ์ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องประกาศใหม่ ดังกล่าวดังนี้

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 [คลิกที่นี่]
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 [คลิกที่นี่ ]
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วันที่ 27 กรกฎาคม 2557 [คลิกที่นี่ ]
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ วันที่ 13 สิงหาคม 2557 [คลิกที่นี่ ] ….. เพิ่มรายละเอียดเกณฑ์สวดมนต์แปล…..
Dowmload เสียงสวดมนต์ภาษาบาลีจากตัวอย่าง  -  เสียงของพระภิกษุชาวอังกฤษ        -  เสียงของพระภิกษุชาวไทย
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 [คลิกที่นี่ ]
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ วันที่ 18 สิงหาคม 2557 [คลิกที่นี่ ] …….เพิ่มภาคผนวค โน๊ตเพลงดนตรีไทย………..
7. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา วันที่ 6 สิงหาคม 2557 [คลิกที่นี่ ]  …. แก้ไขแอโรบิก….
8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วันที่ 18 สิงหาคม 2557  [คลิกที่นี่ ] …แก้เกณฑ์การแข่งขัน Impromptu Speech…
9. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วันที่ 19 กรกฎาคม 2557  [คลิกที่นี่ ]
10. ปฐมวัย วันที่ 30 มิถุนายน 2557  [คลิกที่นี่ ]
11. การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)  วันที่ 11 กันยายน 2557  [คลิกที่นี่ ]  …. แก้ไข หน้าที่ 2 (ตัวหนังสือสีแดง) ..
12. การศึกษาพิเศษ (เฉพาะความพิการ) วันที่ 30 มิถุนายน 2557  [คลิกที่นี่ ]

 
  เว็ปไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ภาคกลางและภาคตะวันออก pr.central64.sillapa.net
 
 
    การแข่งขัน Cross word ,A Math ,คำคม ,ซูโดกุ 

ดำเนินการดังนี้
1.การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ให้สมัครมาในระบบโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ เหมือนกิจกรรมอื่นๆ แต่ไม่มีการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่
2.รายชื่อผู้แข่งขันได้จากการสมัครในระดับเขตพื้นที่ ทุกเขต
3.จะประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในวันที่ 4 มกราคม 2558 เป็นต้นไป ในเว็บศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
4.นักเรียนมารายงานตัวและเข้าแข่งขัน ตามวันเวลาที่กำหนด ณ เมืองทองธานี (จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง)
 
 
ปฏิทินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64  ปีการศึกษา 2557 จังหวัดนนทบุรี 

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2557
แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 24-30 พฤศจิกายน 2557
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค วันที่ 8-14 ธันวาคม 2557
การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดนนทบุรี วันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2557
ระดับภาคตรวจสอบข้อมูล โอนข้อมูลเข้าระดับชาติ วันที่ 20 - 31 ธันวาคม 2557
 ร.ร. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ วันที่ 4 - 9 มกราคม 2558
 แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับชาติ วันที่ 10 - 17 มกราคม 2558
 พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับชาติ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป
การแข่งขันระดับชาติ ณ เมืองทองธานี วันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2558
 
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันอังคาร ที่ 01 กรกฎาคม 2557 เวลา 00:00 น.
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 87
จำนวนทีม 823
จำนวนนักเรียน 1,949
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,144
จำนวนกรรมการ 1,214
ครู+นักเรียน 3,093
ครู+นักเรียน+กรรมการ 4,307
ประกาศผลแล้ว 186/238 (78.15%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ประชาสัมพันธ์เสื้องานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 64
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 11
เมื่อวาน 13
สัปดาห์นี้ 82
สัปดาห์ที่แล้ว 114
เดือนนี้ 53
เดือนที่แล้ว 675
ปีนี้ 728
ทั้งหมด 160,901