ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 ประกาศผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ระดับ สพป.
กิจกรรม Cross Word / A Math / คำคม / ชูโดกุ 

คลิก 

 
 

การแข่งขัน Cross Word / A Math / คำคม / ชูโดกุ

ระดับภาค

สพม. จัดการแข่งขัน วันที่ 11 พฤษภาคม 2558


Download คลิก 

เว็บไซต์การแข่งขัน ระดับภาค สพม.
central64.sillapa.net/sm-act 

 
 

เกณฑ์การจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   คลิก DOWNLOAD

 
 

เปิดระบบพิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู

 ให้ทุกโรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาค ใส่รูปบัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันทุกรายการที่เป็นตัวแทนในระบบที่เว็บไซต์
สพป. 
central64.sillapa.net/sp-act 
โดยใช้ username/password ของโรงเรียน  แล้วจึงดำเนินการปริ้นบัตรประจำตัว

 พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู 
ระดับภาค สพป.
คลิก 

 

 
 

การแข่งขัน Cross Word / A Math / คำคม / ชูโดกุ

ระดับภาค

สพป. จัดการแข่งขัน วันที่ 7 พฤษภาคม 2558

สถานที่จัดการแข่งขัน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

ณ.จังหวัดนนทบุรี

Downloads คลิก

ภาคจะโอนข้อมูลผลการแข่งขันของทุกเขตพื้นที่
ในวันที่ 30 เมษายน  2558

เว็บไซต์การแข่งขัน ระดับภาค สพป. central64.sillapa.net/sp-act 
เว็บไซต์การแข่งขัน ระดับภาค สพม. central64.sillapa.net/sm-act 

 
 

ในการจักการแข่งขัน ซูโดกุ คำคม เอแม็ท ครอสเวิร์ด ทาง สพฐ.เห็นว่ากิจกรรมดังกล่าวที่เลือนออกไปนั้นมีประโยชน์กับนักเรียน เห็นควรให้ระดับเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการแข่งขันให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 10 เมษายนนี้ (คลิกหนังสือ) โดยเขตพื้นที่ให้ใช้ระบบการลงทะเบียนและการรายงานผลจากโปรแกรมเดิม ซึ่งจะมีรายชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขันอยู่แล้ว และบันทึกคะแนน ส่งผลการแข่งขันในระบบ ให้ระดับภาคดำเนินการแข่งขันต่อไป

 
 

การแข่งขันระดับภาค 
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู  สพป. 
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู  สพม. 

 
 

เบอร์โทรติดต่อผู้ดูแลการแข่งขัน ระดับชาติ
อ.วัลลา  084-6573127  (ผู้ประสานงาน)
อ.ไพศาล 081-5949748  (ผู้ดูแลระบบ)
อ.ชัยมงคล (ต้อม)    081-7082657 
(ผู้ดูแลระบบ)
อ.ไวยวิทย์ (ไวไว) 082-1072895  (ผู้ดูแลระบบ)
 

 
 

 

ขอรับผลงานกลุ่มสาระศิลปะ(ทัศนศิลป์)คืน ณ  โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า ให้ติดต่อขอรับคืนได้ตั้งแต่วันที่  5 - 23  มกราคม  พ.ศ.2558
เว้นวันหยุดราชการและวันที่  16  มกราคม  2558  หมายเหตุ  หากพ้นกำหนดนี้ถือว่าไม่ประสงค์ขอรับผลงานคืน
 
 
 
 
 

 ผู้เข้าเเข่งขันโรงเรียนใด ที่ลืมหุ่นยนต์ไว้ที่ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ในวันที่ 18 ธันวาคม ขอให้ติดต่อรับหุ่นยนต์ได้ที่ คุณครูสุดารัตน์ ปานทอง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี (โทร.083-2737647)

 
 


ระบบการพิมพ์เกียรติบัตรเปิด

ให้พิมพ์ได้แล้วครับ

 
 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เจ้าภาพการดำเนินงานจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่64 ปีการศึกษา 2557 เตรียมพร้อมเพื่อรายงานผลการแข่งขันโดยทีมคณะกรรมการ ICT
ระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2557

 
 

คำสั่ง สพฐ. แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการ  ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 จังหวัดนนทบุรี
(สพม. คำสั่ง ที่ 1854/2557) คลิกที่นี่ 
(สพป. คำสั่ง ที่ 1855/2557) คลิกที่นี่ 

 
 

ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดไทรใหญ่ขอเรียนเชิญคณะกรรมการการตัดสินจัดกิจกรรมการแข่งขันในสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  (ระดับก่อนประถมศึกษา  ระดับประถมศึกษา  และระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา)  เข้าร่วมประชุมในวันอังคารที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗  เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ  ห้องประชุมโรงเรียนวัดไทรใหญ่  อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
เอกสารที่แนบมา คลิกที่นี่

 
 

 วิธีใส่รูปบัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน ระดับภาค ทั้ง สพม. และ สพป. วิธีการใส่รูปบัตรประจำตัว ตามระบบบนเว็บไซต์จะเหมือนกัน เพียงแต่จะแยกเว็บไซต์
สพม. ใช้เว็บ central64.sillapa.net/sm-center  
สพป. ใช้เว็บ central64.sillapa.net/sp-center 
โดยใช้ Username/password ของโรงเรียนที่ใช้ในการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
คู่มือวิธีการใส่รูป คลิกที่นี่ 

 
 

  
เรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 จังหวัดนนทบุรี

รายละเอียด คลิกที่นี่

 

 

 
 

 เพลงมาร์ช งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 จังหวัดนนทบุรี

https://www.youtube.com/watch?v=O_yWT6jRLMg&feature=youtu.be

 
 

 ผลพิจารณาการเปลี่ยนตัว เปลี่ยนแปลงข้อมูล ชื่อ-สกุล และเพิ่มผู้เข้าแข่งขันและครูฝึกสอน การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557

เอกสารที่แนบมา คลิกที่นี่
 

 
 

 ให้ทุกโรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาค ใส่รูปบัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันทุกรายการที่เป็นตัวแทนในระบบที่เว็บไซต์
สพป. 
central64.sillapa.net/sp-center 
สพม. central64.sillapa.net/sm-center  

โดยใช้ username/password ของโรงเรียน  แล้วจึงดำเนินการปริ้นบัตรประจำตัว

 พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู 
ระดับภาค สพป.
คลิกที่นี่ 

พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู 
ระดับภาค สพม.
คลิกที่นี่ 

 
 

 บทร้อยกรองและอาขยาน ที่ใช้แข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 64
           เอกสารประกอบ คลิกที่นี่ 

 
 

การจัดส่งเอกสารการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสฯ 

ให้ส่งเอกสารมาที่ อ.ครูทิพย์วัลยา มิทะนนท์  โรงเรียนบางบัวทอง

เลขที่ 3/1 หมู่ 3 ต.พิมลราช  อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี  11110 

 
 

เว็บไซต์ระดับภาค

  

 

 
 

แก้ไขสูจิบัตร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64

โหลดสูจิบัตร1       โหลดสูจิบัตร2    

 
 

24/11/57

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)

ขอแจ้งโรงเรียนที่สงกิจกรรมขับร้องทุกประเภทให้เตรียมมาใช้วันแข่งระดับภาค ดังนี้

1. ให้นำ Notebock หรือ เครื่องเล่นที่สามารถอ่านแผ่นเพลงที่ส่งเข้าประกวดมาด้วย

2. ให้เตรียมเนื้อเพลงสำหรับคณะกรรมการ จำนวน 5 ชุด 

 

 
 

  คู่มือการใช้เว็บไซต์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64

                 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

 
 

 รายชื่อผู้ประสานงานระดับภาค สามารถคลิกเพื่อการติดต่อประสานงาน   คลิกที่นี่

 แผนผังโรงเรียนที่เป็นศูนย์การแข่งขันระดับภาค

         ระดับประถมศึกษา  คลิกที่นี่

         ระดับมัธยม  คลิกที่นี่  

 สำหรับปัญหาที่ผู้ดูแลระดับเขตพบเจอเกี่ยวกับระบบเว็บไซต์รายงานผล  

ติดต่อผู้ดูแล (god)  นายสุขสันต์ ตวงโชคดี   087-6699939

 
 

ลำดับที่การแข่งขัน ภาคกลางและภาคตะวันออก

 ลำดับที่การแข่งขัน-ประถม คลิกที่นี่

 ลำดับที่การแข่งขันมัธยม  คลิกที่นี่

 
 

ตารางการแข่งขันระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

  - ระดับประถมศึกษาและขยายโอกาส 

 
- ระดับมัธยมศึกษา 

 
 

สถานที่แข่งขัน และผู้ติดต่อประสานงาน

 ะดับประถมและมัธยมขยายโอกาส  

ระดับมัธยมศึกษา

สถานที่พัก

คลิก

 

 
 
   ศูนย์การแข่งขันระดับประถม (สพป.) 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

การแข่งขันทักษะภาษาไทยระดับภาค การท่องอาขยานทำนองเสนาะ

วิธีจัดการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ คือ คณะกรรมการเตรียมบทอาขยานบทหลัก 5 บท และบทเลือก 5 บท

มาจับฉลากย่างละ 3 บท รวมเป็นชั้นปีละ 6 บท ให้ผู้เข้าแข่งขันจับฉลากเพื่อท่องเพียง 1 บท

รายละเอียด คลิกที่นี่ 

 

การแข่งขันทักษะภาษาไทยระดับภาค พาทีสร้างสรรค์

การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ มี 2 รอบ คือ

          รอบที่ 1 รอบคัดเลือก ทุกทีมจับฉลากประกบคู่เข้าแข่งขัน

          รอบที่ 2 รอบชิงชนะเลิศ คัดเลือกทีมที่คะแนนสูงสุดจากการแข่งขันรอบที่ 1

 จำนวน 10 ทีมจับฉลากประกบคู่เข้าแข่งขัน

รายละเอียด คลิกที่นี้ 

 
 

วันที่ 1-3 ธันวาคม 2557 กรรมการพิจารณาการเปลี่ยนตัว การเปลี่ยนแปลงข้อมูล ชื่อ-สกุล และเพิ่มข้อมูลผู้เข้าแข่งขันและผู้ฝึกสอน

 
 

 ขอแจ้งเปลี่ยนสถานที่แข่งขัน 

คลิกที่นี่ 

 
 
  ศูนย์การแข่งขันระดับมัธยม (สพม.)  

 

 
 

.:  การแข่งขัน Cross word ,A Math ,คำคม ,ซูโดกุ  :.   
ดำเนินการดังนี้
1.การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ให้สมัครมาในระบบโปรแกมศิลปหัตถกรรมนักเรียน
   ระดับเขตพื้นที่ เหมือนกิจกรรมอื่นๆ แต่ไม่มีการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่
2.รายชื่อผู้แข่งขันได้จากการสมัครในระดับเขตพื้นที่ ทุกเขต
3.จะประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในวันที่ 4  มกราคม 2558 เป็นต้นไป
   ในเว็บศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
4.นักเรียนมารายงานตัวและเข้าแข่งขัน ตามวันเวลาที่กำหนด  ณ เมืองทองธานี
   (จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง)

 
 

ให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนกิจกรรมแข่งขันของแต่ละสำนักงานเขตพื้นที่ให้ตรวจสอบรายชื่อและความถูกต้อง ว่ามีรายการใดของตนเองตกหล่น  อันเนื่องมาจากการโอนฐานข้อมูลเข้าสู่ระบบ ระดับภาคหรือไม่... ถ้าพบความผิดพลาดขอให้โรงเรียนทำหนังสือแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่ ที่ตนเองสังกัดเพื่อให้ทำหนังสือแจ้งขอแก้ไขรายการกิจกรรมนั้นๆ โดยสังกัดสพป. ให้ส่งถึง สพป.นบ.เขต 1 และสังกัดสพม.ให้ส่งสพม.เขต3  วันที่ 25 พ.ย. 57 เพื่อให้ดำเนินการต่อไป

 ดูหลักเกณฑ์ฉบับเต็มได้ที่นี่

 หลักเกณฑ์การเปลี่ยนตัว 
   ให้ยึดตามประกาศของ สพฐ.
  ข้อที่  26 (หน้าที่ 4) 

 ขั้นตอนการแก้ไขเปลี่ยนตัว

 การเปลี่ยนตัว การเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ-สกุล การเพิ่ม ผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน โรงเรียนที่เป็นตัวแทนสังกด สพม.

 การเปลี่ยนตัว การเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ-สกุล การเพิ่ม ผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน โรงเรียนที่เป็นตัวแทนสังกด สพป.

 เอกสารการข้อเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆของ สพม.

 เอกสารการข้อเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆของ สพป.

 
 

 กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียนที่ต้อง

ส่งเอกสารล่วงหน้า  คลิกที่นี่

 

 
 

  .: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.  

 ด่วนที่สุด ขอเชิญสมัครเป็นกรรมการตัดสินการประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  รดับภาคกลางและภาคตะวันออก  ครั้งที่ 64  ปีการศึกษา 2557 (สมัครกรรมการตัดสินระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาขยายโอกาส
หนังสือนำส่ง  คลิ้กที่นี่           แบบฟอร์ม คลิ้กที่นี่
   เอกสารปฏิทินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก
ครั้งที่ 64  ปีการศึกษา 2557  จังหวัดนนทบุรี คลิกที่นี่

โอนข้อมูลรายชื่อตัวแทนเขตพื้นที่เข้าแข่งขันระดับภาค 
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557
 
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2557
แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 24-30 พฤศจิกายน 2557
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค วันที่ 8-14 ธันวาคม 2557
การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดนนทบุรี วันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2557
ระดับภาคตรวจสอบข้อมูลโอนข้อมูลเข้าระดับชาติวันที่ 20- 31ธันวาคม 2557
 ร.ร. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ วันที่ 4 - 9 มกราคม 2558
 แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับชาติ วันที่ 10 - 17 มกราคม 2558
 พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับชาติ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป
การแข่งขันระดับชาติ ณ เมืองทองธานี วันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2558
 
 

  .: รายชื่อที่ปรึกษา การใช้โปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผล สพป.  :.
 
 ที่ ชื่อ -สกุล  เบอร์โทร  เขตรับผิดชอบ
 1 วงศ์กร  ลับบัวงาม  089-1186911  สิงห์บุรี ,อ่างทอง  ,ชัยนาท,ราชบุรี
,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม ,สมุทรสาคร
 2 ษมาพร  ศรีอิทยาจิต  085-6985964  ชลบุรี ,ระยอง , จันทบุรี ,ตราด ,สระแก้ว
 3 ชาลี  สำรองทรัพย์  087-8079241 กาญจนบุรี ,ประจวบฯ ,สุพรรณบุรี        
,เพชรบุรี
4 นงลักษณ์  โฉมศรี  088-4422682  สระบุรี ,ฉะเชิงเทรา ,ปราจีนบุรี
,นครนายก ,ลพบุรี            
5 วิรมณ  แม้นชัยภูมิ  092-7942645  กรุงเทพฯ ,ปทุมธานี ,นนทบุรี
,อยุธยา ,นครปฐม

.:  รายชื่อที่ปรึกษา การใช้โปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผล สพม.  :.
 
 ที่ ชื่อ -สกุล  เบอร์โทร  เขตรับผิดชอบ
 1 ศิรมณ์ เสถียรรัมย์ 083-7089110 สพม.1 - สพม.4
 2 สุดารัตน์ ปานทอง
สิรภพ  สมอุดร
086-3348063
083-2737647
สพม.5 - สพม.8
 3 วัลลภ กอวชิรพันธ์ 099-2642969 สพม.9 ,10 ,17 ,18

 
 
 

 หนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงศูนย์การแข่งขันระดับภาค

แก้ไขศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระศิลป(สาระดนตรี) จากเดิม โรงเรียนราชวินิตนนทบุรี

เปลี่ยนเป็น โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยและโรงเรียน วัดคลองตาคล้าย

   Download คลิก

 
 

เว็ปไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่64
ปีการศึกษา 2557 ภาคกลางและภาคตะวันออก

pr.central64.sillapa.net

 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันอังคาร ที่ 01 กรกฎาคม 2557 เวลา 00:00 น.
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 3
เมื่อวาน 32
สัปดาห์นี้ 144
สัปดาห์ที่แล้ว 304
เดือนนี้ 73
เดือนที่แล้ว 1,035
ปีนี้ 1,108
ทั้งหมด 791,001