เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
24 ก.ย. 2557
25 ก.ย. 2557
26 ก.ย. 2557
29 ก.ย. 2557
30 ก.ย. 2557
1 ต.ค. 2557
2 ต.ค. 2557
3 ต.ค. 2557
6 ต.ค. 2557
7 ต.ค. 2557
8 ต.ค. 2557
9 ต.ค. 2557
17 ต.ค. 2557
4 พ.ย. 2557
5 พ.ย. 2557
6 พ.ย. 2557
7 พ.ย. 2557
10 พ.ย. 2557
11 พ.ย. 2557
12 พ.ย. 2557
13 พ.ย. 2557
7 เม.ย. 2558
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ให้โรงเรียนที่ เป็นตัวแทนกิจกรรมแข่งขันของแต่ละสำนักงานเขตพื้นที่ให้ตรวจสอบรายชื่อและ ความถูกต้อง ว่ามีรายการใดของตนเองตกหล่น  อันเนื่องมาจากการโอนฐานข้อมูลเข้าสู่ระบบ ระดับภาคหรือไม่... ถ้าพบความผิดพลาดขอให้โรงเรียนทำหนังสือแจ้งสำนักงานเขต พื้นที่ ที่ตนเองสังกัดเพื่อให้ทำหนังสือแจ้งขอแก้ไขรายการกิจกรรมนั้นๆ โดยสังกัดสพม.ให้ส่งสพม.เขต3 ก่อนวันที่ 25 พ.ย. 57 เพื่อให้ดำเนินการต่อไป  ติดตามข่าวสารที่เว็บไซต์ระดับภาคกลางฯได้ที่ http://www.central64.sillapa.net

 
 

***โรงเรียนที่เป็นตัวแทนการแข่งขันระดับภาคกลางฯ ให้ใช้ Username และ Password เดิม เข้าระบบของโรงเรียน***

ติดตามขั้นตอน/แนวปฏิบัติสำหรับโรงเรียนที่เป็นตัวแทนกิจกรรม ทางเว็บไซต์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับภาคกลางฯ
http://www.central64.sillapa.net

.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน ระดับภาค :.  

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2557
แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 24-30 พฤศจิกายน 2557
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค วันที่ 8-14 ธันวาคม 2557
การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดนนทบุรี วันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2557
ระดับภาคตรวจสอบข้อมูลโอนข้อมูลเข้าระดับชาติวันที่ 20- 31ธันวาคม 2557
 ร.ร. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ วันที่ 4 - 9 มกราคม 2558
 แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับชาติ วันที่ 10 - 17 มกราคม 2558
 พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับชาติ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป
การแข่งขันระดับชาติ ณ เมืองทองธานี วันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2558

 

 
 

สำคัญมาก        

โรงเรียนที่เป็นตัวแทนแข่งขันของ สพม.2  ติดตามปฏิทิน/ข้อมูลข่าวสารเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ได้ที่

http://www.central64.sillapa.net

 

*****โรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภาคกลางฯ  ให้ตรวจสอบกิจกรรมที่ต้องส่งเอกสาร/หลักฐานล่วงหน้า *** http://www.central64.sillapa.net/ckfinder/userfiles/files/img-141114101705.pdf

 
 

ประกาศ

               สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จะโอนข้อมูลนักเรียนและครูผู้ควบคุม ที่เป็นตัวแทนกลุ่มที่ 1 และตัวแทนกลุ่มที่ 2  (รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทองเท่านั้น) ไปยังระบบการแข่งขันระดับภาคกลางฯ ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน  2557

 
 
ประกาศการแบ่งโซนการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ปี ๒๕๕๗

คลิก
ดาวน์โหลด
 
 
ศูนย์ประสานงานการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2


กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
โทร./โทรสาร 0 2939 8364 - 5 มือถือ 08 3092 7042
ผู้ประสานงาน : ธัญชนก  กมลกรศรีโรจน์
ผู้ดูแลระบบ : สาธิต  ประทุมสุวรรณ 0816917705
E-mail : [email protected]


รับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 5 - 20 กันยายน 2557
 
 

การแข่งขัน Cross word ,A Math ,คำคม ,ซูโดกุ ดำเนินการดังนี้
1.การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ให้สมัครมาในระบบโปรแกมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับพื้นที่ เหมือนกิจกรรมอื่นๆ แต่ไม่มีการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่
2.รายชื่อผู้แข่งขันได้จากการสมัครในระดับเขตพื้นที่ ทุกเขต
3.จะประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในวันที่ 4  มกราคม 2558 เป็นต้นไป ในเว็บศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
4.นักเรียนมารายงานตัวและเข้าแข่งขัน ตามวันเวลาที่กำหนด  ณ เมืองทองธานี (จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง)

 
   
  .: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.  

 รับลงทะเบียนรายชื่อนักเรียน ครู   วันที่  5 - 20 กันยายน   2557
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู  วันที่   21 - 23  กันยายน    2557
 พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน วันที่ 25 กันยายน 2557 เป็นต้นไป
 การจัดการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ภายในวันที่  18 พฤศจิกายน 2557
 การโอนข้อมูลระดับเขตพื้นที่ สู่ระดับภาค  วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557
 
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2557
แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 24-30 พฤศจิกายน 2557
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค วันที่ 8-14 ธันวาคม 2557
การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดนนทบุรี วันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2557
ระดับภาคตรวจสอบข้อมูล โอนข้อมูลเข้าระดับชาติ วันที่ 20 - 31 ธันวาคม 2557
 ร.ร. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ วันที่ 4 - 9 มกราคม 2558
 แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับชาติ วันที่ 10 - 17 มกราคม 2558
 พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับชาติ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป
การแข่งขันระดับชาติ ณ เมืองทองธานี วันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2558
 
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันอังคาร ที่ 01 กรกฎาคม 2557 เวลา 00:00 น.
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 178
จำนวนทีม 3,388
จำนวนนักเรียน 7,572
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 4,758
จำนวนกรรมการ 888
ครู+นักเรียน 12,330
ครู+นักเรียน+กรรมการ 13,218
ประกาศผลแล้ว 205/210 (97.62%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 9
เมื่อวาน 16
สัปดาห์นี้ 73
สัปดาห์ที่แล้ว 81
เดือนนี้ 55
เดือนที่แล้ว 571
ปีนี้ 626
ทั้งหมด 385,104