เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
10 พ.ย. 2557
11 พ.ย. 2557
14 พ.ย. 2557
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 
 

เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64 ณ จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2557 คลิกที่นี่

 
 

***** ประกาศจากสหวิทยาเขตชลบุรี 1 *****

   ให้แต่ละโรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64  ณ  จังหวัดนนทบุรี ให้ดำเนินการดังนี้ 

        1.ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนให้เรียบร้อย  วันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2557

       2.โรงเรียนที่มีความสะสงค์จะแก้ไข/เปลี่ยนตัวนักเรียน ครู เข้าแข่งขัน ให้ดำเนินการ วันที่ 24-30 พฤศจิกายน 2557

       3.และให้จัดทำหนังสือเปลี่ยนตัวนักเรียนและให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาลงนามไปยื่น  ณ  สนามแข่งขันในวันที่แข่งขัน

       4.พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน วันที่ 8-14 ธันวาคม 2557

       5.การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดนนทบุรี วันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2557
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก คลิกที่นี่ 

 ให้ศูนย์การแข่งขันทุกกลุ่มสาระฯ ประกาศผลการแข่งขัน ให้เรียบร้อยภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ยกเว้นกิจกรรมหุ่นยนต์ ให้ประกาศผลให้เรียบร้อยภายใน วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 และให้ศูนย์ฯ แจ้งโรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาค (รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง) ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครูผู้สอน ให้เรียบร้อย 

เอกสารเปลี่ยนตัว แก้ไข เพิ่ม ชื่อ-สกุลของนักเรียน/ครูผู้สอน/กรรมการ <ดาวน์โหลดเอกสาร>

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  <ดาวน์โหลดเอกสาร>

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  <ดาวน์โหลดเอกสาร>
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  <ดาวน์โหลดเอกสาร>
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน <ดาวน์โหลดเอกสาร>
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  <ดาวน์โหลดเอกสาร>&
 
 

  .: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.  

เปิดรับลงทะเบียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน  2557
ตรวจสอบรายชื่อ  วันที่ 6 พฤศจิกายน  2557
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน วันที่ ......พฤศจิกายน  2557
จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ วันที่ 10-11 พฤศจิกายน  2557
โอนข้อมูลระดับเขตพื้นที่สู่ระดับภาค  ภายในวันที่  17  พฤศจิกายน 
     2557 
 (กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง เนื่องจากเมื่อโอนข้อมูลแล้วจะ
     ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีก)

 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2557
 แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 24-30 พฤศจิกายน 2557
 พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค วันที่ 8-14 ธันวาคม 2557
 การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดนนทบุรี วันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2557
 ระดับภาคตรวจสอบข้อมูล โอนข้อมูลเข้าระดับชาติ วันที่ 20 - 31 ธันวาคม 2557
 ร.ร. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ วันที่ 4 - 9 มกราคม 2558
 แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับชาติ วันที่ 10 - 17 มกราคม 2558
 พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับชาติ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป
 การแข่งขันระดับชาติ ณ เมืองทองธานี วันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2558

 
 
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันอังคาร ที่ 01 กรกฎาคม 2557 เวลา 00:00 น.
 

 

เว็บงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64 ณ จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2557 คลิกที่นี่

 

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 25
จำนวนทีม 1,203
จำนวนนักเรียน 2,728
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,630
จำนวนกรรมการ 689
ครู+นักเรียน 4,358
ครู+นักเรียน+กรรมการ 5,047
ประกาศผลแล้ว 175/204 (85.78%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 0
เมื่อวาน 3
สัปดาห์นี้ 57
สัปดาห์ที่แล้ว 148
เดือนนี้ 41
เดือนที่แล้ว 597
ปีนี้ 638
ทั้งหมด 128,048