หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) [กลุ่ม สพม.ตราด 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 357 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 30 90 51
2 358 โรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ 1 10 3
3 359 โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม 10 107 28
4 360 โรงเรียนตราษตระการคุณ 44 129 69
5 361 โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม 4 22 8
6 364 โรงเรียนวัดคลองสน 3 4 4
7 365 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 32 87 47
8 366 โรงเรียนสะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 2 6 4
9 367 โรงเรียนหนองบอนวิทยาคม 1 3 2
10 368 โรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคาร 1 3 1
11 369 โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม 8 23 14
12 370 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 22 71 38
13 371 โรงเรียนเนินทรายวิทยาคม 1 5 2
14 372 โรงเรียนแหลมงอบวิทยาคม 2 16 4
15 362 โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 1 1
16 363 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์49 1 6 1
รวม 163 583 277
860

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]