เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
17 ธ.ค. 2557
18 ธ.ค. 2557
19 ธ.ค. 2557
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 ภาคจะโอนข้อมูลผลการแข่งขันของทุกเขตพื้นที่

ภายในวันที่ 9 พฤษภาคม  2558
เป็นวันสุดท้าย  
จึงแจ้งให้ทุกเขตพื้นที่ประกาศผลการแข่งขันในเว็บเขตของแต่ละเขตพื้นที่ให้เรียบร้อย
ตามกำหนด เพื่อไม่ให้รายชื่อเกิดการตกหล่นในระดับภาค

เว็บไซต์การแข่งขัน ระดับภาค สพม.
central64.sillapa.net/sm-act 

 
 

เปิดระบบพิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู
 พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู 
ระดับภาค สพม.
คลิก 

 
 

การแข่งขัน Cross Word / A Math / คำคม / ชูโดกุ

ระดับภาค

สพม. จัดการแข่งขัน วันที่ 11 พฤษภาคม 2558


Download คลิก 

เว็บไซต์การแข่งขัน ระดับภาค สพม.
central64.sillapa.net/sm-act 

 
 

 ผู้เข้าเเข่งขันโรงเรียนใด ที่ลืมหุ่นยนต์ไว้ที่ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ในวันที่ 18 ธันวาคม ขอให้ติดต่อรับหุ่นยนต์ได้ที่ คุณครูสุดารัตน์ ปานทอง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี (โทร.083-2737647)

 
 


ระบบการพิมพ์เกียรติบัตรเปิด

ให้พิมพ์ได้แล้วครับ

 
 

พิธีเปิด ศูนย์ประสานงาน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557  ระดับมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม

พิธีเปิด ศูนย์ประสานงาน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก

ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับมัธยมศึกษา วันที่ 17 ธันวาคม 2557

ณ โรงเรียน นนทบุรีพิทยาคม

 
 

 การเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ-สกุล และการเพิ่มผู้เข้าแข่งขัน และครูฝึกสอน ที่ไม่เป็นตามแนวปฏิบัติฯ
เอกสารที่แนบมา คลิกที่นี่ 

 
 

คำสั่ง สพฐ. แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการ  ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 จังหวัดนนทบุรี
(สพม. คำสั่ง ที่ 1854/2557) คลิกที่นี่ 
(สพป. คำสั่ง ที่ 1855/2557) คลิกที่นี่ 

 
 

1.   ศุนย์ประสานงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับมัธยมศึกษา ระหว่างวันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2557  หากประสงค์ติดต่อสอบถามข้อมูล และปรึกษาปัญหา ให้ประสานมายัง ศูนย์ประสานงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับมัธยมศึกษา ณ.โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม ซอยติวานนท์ 32 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร 025882827 ต่อ 124 และ 136
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายจิรศักดิ์ กลิ่นพิบูลย์ รองผอ.สพม.3 092-829-2983, นายกิตติธัช ทองอุทุม ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 081-869-3446

 และแนบหนังสือ
2. ศูนย์แข่งขันภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการแข่งขัน  แนบหนังสือ  เอกสาร คลิกที่นี่ 

 
 
 

 วิธีใส่รูปบัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน ระดับภาค ทั้ง สพม. และ สพป. วิธีการใส่รูปบัตรประจำตัว ตามระบบบนเว็บไซต์จะเหมือนกัน เพียงแต่จะแยกเว็บไซต์
สพม. ใช้เว็บ central64.sillapa.net/sm-center  
สพป. ใช้เว็บ central64.sillapa.net/sp-center 
โดยใช้ Username/password ของโรงเรียนที่ใช้ในการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
คู่มือวิธีการใส่รูป คลิกที่นี่ 

 
 

 ศูนย์ประสานงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  
ระดับมัธยมศึกษา

 เอกสารทั้งหมด คลิกที่นี่ 

   

 
 

  ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนที่ส่งรูปเล่มโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์  ระดับ ม.ต้นและ ม. ปลาย  ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 
           หากโรงเรียนส่งเอกสารแล้ว แต่ยังมีรายชื่อยังไม่ได้รับเอกสารภายในวันที่ 4/12/57 ให้ตรวจสอบและรีบแจ้งกลับศูนย์การแข่งขันโดยด่วน

เอกสารสรุปโครงงาน คลิกที่นี่

รายการโปรแกรม คลิกที่นี่

 

 
 
 

 ผลพิจารณาการเปลี่ยนตัว เปลี่ยนแปลงข้อมูล ชื่อ-สกุล และเพิ่มผู้เข้าแข่งขันและครูฝึกสอน การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557

เอกสารที่แนบมา คลิกที่นี่
 

 
 

 ให้ทุกโรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาค ใส่รูปบัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันทุกรายการที่เป็นตัวแทนในระบบที่เว็บไซต์
สพม. central64.sillapa.net/sm-center  
โดยใช้ username/password ของโรงเรียน  แล้วจึงดำเนินการปริ้นบัตรประจำตัว

 พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู 
ระดับภาค สพม.
คลิกที่นี่ 

 
 

 คุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
ใช้ในการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64

เอกสารประกอบ คลิกที่นี่

 
 

วันที่ 1-3 ธันวาคม 2557 กรรมการพิจารณาการเปลี่ยนตัว การเปลี่ยนแปลงข้อมูล ชื่อ-สกุล และเพิ่มข้อมูลผู้เข้าแข่งขันและผู้ฝึกสอน

 
 

ให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนกิจกรรมแข่งขันของแต่ละสำนักงานเขตพื้นที่ให้ตรวจสอบรายชื่อและความถูกต้อง ว่ามีรายการใดของตนเองตกหล่น  อันเนื่องมาจากการโอนฐานข้อมูลเข้าสู่ระบบ ระดับภาคหรือไม่... ถ้าพบความผิดพลาดขอให้โรงเรียนทำหนังสือแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่ ที่ตนเองสังกัดเพื่อให้ทำหนังสือแจ้งขอแก้ไขรายการกิจกรรมนั้นๆ โดยสังกัดสพป. ให้ส่งถึง สพป.นบ.เขต 1 และสังกัดสพม.ให้ส่งสพม.เขต3               วันที่ 25 พ.ย. 57 เพื่อให้ดำเนินการต่อไป

 ดูหลักเกณฑ์ฉบับเต็มได้ที่นี่

 หลักเกณฑ์การเปลี่ยนตัว 
   ให้ยึดตามประกาศของ สพฐ.
  ข้อที่  26 (หน้าที่ 4) 

 ขั้นตอนการแก้ไขเปลี่ยนตัว

 การเปลี่ยนตัว การเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ-สกุล การเพิ่ม ผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน โรงเรียนที่เป็นตัวแทนสังกด สพม.

 การเปลี่ยนตัว การเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ-สกุล การเพิ่ม ผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน โรงเรียนที่เป็นตัวแทนสังกด สพป

 เอกสารการข้อเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆของ สพม. 

 เอกสารการข้อเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆของ สพป.

 

 
 

24/11/57

 การเปลี่ยนตัว การเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล และการเพิ่มผู้เข้าแข่งขัน และครูผู้ฝึกสอน

กิจกรรมการประกวด แข่งขันทักษะทางวิชาการ  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557
ระดับมัธยมศึกษา
 
 

  .: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.  


โอนข้อมูลรายชื่อตัวแทนเขตพื้นที่เข้าแข่งขันระดับภาค 
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557
 
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2557
แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 24-30 พฤศจิกายน 2557
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค วันที่ 8-14 ธันวาคม 2557
การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดนนทบุรี วันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2557
ระดับภาคตรวจสอบข้อมูลโอนข้อมูลเข้าระดับชาติวันที่ 20- 31ธันวาคม 2557
 ร.ร. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ วันที่ 4 - 9 มกราคม 2558
 แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับชาติ วันที่ 10 - 17 มกราคม 2558
 พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับชาติ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป
การแข่งขันระดับชาติ ณ เมืองทองธานี วันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2558
 
 

15/11/57

 กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียนที่ต้อง

ส่งเอกสารล่วงหน้า คลิกที่นี่

 
 

เว็ปไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่64
ปีการศึกษา 2557 ภาคกลางและภาคตะวันออก

pr.central64.sillapa.net

 
 
 

สถานที่แข่งขัน และผู้ติดต่อประสานงาน

 ระดับมัธยมศึกษา

สถานที่พัก

คลิก

 
 

 ด่วนที่สุด ขอเชิญสมัครเป็นกรรมการตัดสินการประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก  ครั้งที่ 64  ปีการศึกษา 2557 (สมัครกรรมการตัดสินระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาขยายโอกาส)

หนังสือนำส่ง  คลิ้กที่นี่           แบบฟอร์ม คลิ้กที่นี่

 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64

เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net

วันอังคาร ที่ 01 กรกฎาคม 2557 เวลา 00:00 น.
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนเขตพื้นที่ 51
จำนวนโรงเรียน 796
จำนวนทีม 8,122
จำนวนนักเรียน 27,262
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 13,352
จำนวนกรรมการ 1,067
ครู+นักเรียน 40,614
ครู+นักเรียน+กรรมการ 41,681
ประกาศผลแล้ว 202/213 (94.84%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 163
เมื่อวาน 544
สัปดาห์นี้ 3,495
สัปดาห์ที่แล้ว 5,276
เดือนนี้ 707
เดือนที่แล้ว 25,003
ปีนี้ 102,276
ทั้งหมด 1,455,610