หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) [กลุ่ม สพม.นครนายก 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 280 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 54 173 77
2 281 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ 8 61 8
3 283 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 29 74 44
4 284 โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร 9 32 11
5 285 โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 16 73 23
6 287 โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ 5 13 7
7 289 โรงเรียนองครักษ์ 11 55 22
8 290 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 4 13 6
9 291 โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา 4 9 5
10 292 โรงเรียนเมืองนครนายก 5 22 6
11 293 โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม 4 11 8
12 282 โรงเรียนนายกวัฒนากร วัดอุดมธานี 1 1 1
13 286 โรงเรียนผดุงอิสลาม 1 5 1
14 288 โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา 6 16 9
รวม 157 558 228
786

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]