หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) [กลุ่ม สพม.นครปฐม 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 115 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 9 34 16
2 116 โรงเรียนคงทองวิทยา 9 40 19
3 118 โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา 3 15 6
4 119 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 25 91 40
5 120 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 3 13 5
6 121 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 14 75 32
7 122 โรงเรียนราชินีบูรณะ 30 167 51
8 123 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 9 18 13
9 124 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 10 23 13
10 125 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 7 21 14
11 128 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 33 102 50
12 129 โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 9 15 11
13 117 โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ 6 6 6
14 126 โรงเรียนสหบำรุงวิทยา 2 4 3
15 127 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน 4 8 7
รวม 173 632 286
918

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]