หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) [กลุ่ม สพม.นครปฐม 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 050 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 7 18 10
2 051 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 35 97 47
3 052 โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ 3 14 7
4 055 โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา 1 3 1
5 056 โรงเรียนบางหลวงวิทยา 2 7 3
6 057 โรงเรียนบางเลนวิทยา 1 2 2
7 058 โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม 1 5 1
8 059 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 16 25 21
9 062 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ 3 11 5
10 063 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 41 163 61
11 065 โรงเรียนสามพรานวิทยา 3 20 4
12 067 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาวิทยาลัย นครปฐม 1 1 1
13 069 โรงเรียนเพิ่มวิทยา 1 3 2
14 070 โรงเรียนแหลมบัววิทยา 1 1 1
15 053 โรงเรียนนักบุญเปโตร 2 5 3
16 054 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 36 109 63
17 060 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 5 6 6
18 061 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 6 7 7
19 064 โรงเรียนสกลวิทยา 2 4 3
20 066 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 14 123 39
21 068 โรงเรียนเบญญาพัฒน์ 1 1 1
รวม 182 625 288
913

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]