หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร)

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 721 โรงเรียนราชวินิต 1 3 2
2 711 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 7 11 9
3 712 โรงเรียนทวีธาภิเศก 10 30 17
4 636 โรงเรียนนนทรีวิทยา 3 7 5
5 637 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 8 56 19
6 638 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 5 25 10
7 713 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 17 43 28
8 714 โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" 1 10 4
9 639 โรงเรียนปทุมคงคา 6 7 7
10 640 โรงเรียนพรตพิทยพยัต 9 21 12
11 642 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย 3 9 6
12 715 โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม 1 3 2
13 716 โรงเรียนมักกะสันพิทยา 1 3 2
14 717 โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม 2 10 3
15 643 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง 4 6 5
16 718 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 7 15 8
17 719 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 21 55 33
18 644 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 5 22 12
19 645 โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม 1 6 2
20 720 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 4 23 7
21 646 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 12 33 14
22 647 โรงเรียนราชดำริ 1 2 2
23 723 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน 3 47 13
24 648 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 17 34 26
25 724 โรงเรียนวัดบวรมงคล 3 3 3
26 725 โรงเรียนวัดพุทธบูชา 2 27 8
27 726 โรงเรียนวัดราชบพิธ 7 21 13
28 727 โรงเรียนวัดสระเกศ 1 8 3
29 649 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 3 5 4
30 650 โรงเรียนศรีพฤฒา 5 18 9
31 728 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 8 30 15
32 651 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม 5 12 10
33 729 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 8 32 18
34 652 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 15 52 25
35 653 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 10 30 18
36 730 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 9 14 12
37 731 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 8 21 15
38 732 โรงเรียนสวนอนันต์ 1 2 2
39 654 โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ 5 17 7
40 733 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 2 4 3
41 655 โรงเรียนสิริรัตนาธร 7 9 8
42 734 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 4 35 11
43 735 โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 3 10 5
44 736 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 1 3 1
45 656 โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม 1 6 1
46 738 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 16 25 19
47 657 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 11 26 18
48 658 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 13 43 24
49 659 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ 1 5 2
50 660 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ 2 6 3
51 739 โรงเรียนเทพศิรินทร์ 13 42 16
52 661 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 10 80 27
53 740 โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 5 8 7
54 662 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 6 49 9
55 741 โรงเรียนแจงร้อนวิทยา 1 1 1
56 742 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย 4 7 6
57 641 โรงเรียนพระแม่มารีสาทร 2 2 2
58 722 โรงเรียนราชินี 1 1 1
59 737 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 3 2
60 663 โรงเรียนไทยคริสเตียน 1 1 1
รวม 344 1139 577
1716

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]