หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) [กลุ่ม สพม.นนทบุรี 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 505 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 40 146 72
2 506 โรงเรียนบางบัวทอง 19 62 27
3 507 โรงเรียนปากเกร็ด 20 52 32
4 510 โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี 1 2 1
5 511 โรงเรียนราษฎร์นิยม 4 15 8
6 512 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 47 142 79
7 513 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี 9 53 19
8 514 โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 1 1 1
9 515 โรงเรียนไทรน้อย 15 45 24
10 503 โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 3 4 4
11 504 โรงเรียนชลประทานวิทยา 7 30 15
12 508 โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี 1 1 1
13 509 โรงเรียนพิชญศึกษา 1 2 2
รวม 168 555 285
840

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]