หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) [กลุ่ม สพม.ปทุมธานี 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 140 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 24 89 32
2 141 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 11 23 16
3 142 โรงเรียนชัยสิทธาวาส "พัฒน์ สายบำรุง" 1 3 2
4 143 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 5 10 7
5 144 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 16 36 24
6 146 โรงเรียนบัวแก้วเกษร 5 9 5
7 148 โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" 4 10 4
8 149 โรงเรียนปทุมวิไล 23 100 42
9 150 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 6 45 13
10 151 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 49 155 79
11 154 โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ 1 3 2
12 155 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 9 33 14
13 157 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 7 130 14
14 145 โรงเรียนนภสรณัฐนนท์ 1 1 1
15 147 โรงเรียนบ้านใหม่วัฒนา 1 3 1
16 156 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก 1 3 2
17 152 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 1 1
18 153 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 1 1
รวม 166 655 260
915

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]