หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) [กลุ่ม สพม.ปทุมธานี 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 348 โรงเรียนวัดเขียนเขต 5 19 9
2 350 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 3 3 3
3 352 โรงเรียนอุดมวิทยา 2 4 3
4 353 โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 3 2
5 356 โรงเรียนแย้มสอาดรังสิต 2 7 4
6 344 โรงเรียนธัญบุรี 30 72 48
7 345 โรงเรียนธัญรัตน์ 41 108 73
8 346 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 15 102 34
9 347 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 22 137 40
10 349 โรงเรียนสายปัญญารังสิต 27 76 39
11 351 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 14 33 22
12 354 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 13 45 27
13 355 โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี 3 12 6
รวม 178 621 310
931

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]