หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) [กลุ่ม สพม.ประจวบคีรีขันธ์ 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 083 โรงเรียนกิตติคุณ 4 11 7
2 084 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 6 12 9
3 085 โรงเรียนทับสะแกวิทยา 9 54 23
4 086 โรงเรียนธงชัยวิทยา 11 31 18
5 087 โรงเรียนธนาคารออมสิน 7 21 10
6 088 โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม 2 12 3
7 089 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 29 109 48
8 090 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 58 149 89
9 091 โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย 2 6 2
10 092 โรงเรียนห้วยยางวิทยา 3 4 3
11 093 โรงเรียนอรุณวิทยา 4 14 8
12 094 โรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม 2 5 3
รวม 137 428 223
651

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]