หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) [กลุ่ม สพม.ประจวบคีรีขันธ์ 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 095 โรงเรียนกุยบุรีวิทยา 10 28 15
2 096 โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา 17 65 30
3 097 โรงเรียนยางชุมวิทยา 1 3 1
4 098 โรงเรียนวังไกลกังวล 18 71 30
5 099 โรงเรียนสมถวิลวิเทศศึกษา ห้วยมงคล 4 6 4
6 100 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 33 80 51
7 101 โรงเรียนหนองพลับวิทยา 6 28 11
8 102 โรงเรียนหัวหิน 25 70 38
9 103 โรงเรียนหัวหินวิทยาคม 5 34 11
10 104 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 16 62 29
11 105 โรงเรียนเมืองปราณบุรี 6 26 13
12 106 โรงเรียนแย้มสอาดหัวหิน 2 2 2
รวม 143 475 235
710

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]