หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) [กลุ่ม สพม.กาญจนบุรี 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 403 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 13 37 24
2 392 โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา 1 3 2
3 393 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 64 225 115
4 394 โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม 4 11 8
5 395 โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ 5 7 6
6 396 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 8 53 18
7 397 โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม (สว่างเคลิ้มสุคนธ์) 1 2 1
8 398 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 8 29 9
9 401 โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม 3 15 7
10 400 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี 5 34 8
11 402 โรงเรียนอนุชนศึกษา 3 17 4
12 399 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 22 46 32
รวม 137 479 234
713

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]