หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) [กลุ่ม สพม.ปราจีนบุรี 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 572 โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม 10 26 17
2 574 โรงเรียนชิตใจชื่น 1 2 1
3 575 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 29 138 61
4 576 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 43 173 74
5 577 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 30 79 48
6 581 โรงเรียนศรีมหาโพธิ 10 31 19
7 582 โรงเรียนศรีมโหสถ 8 36 20
8 583 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7 1 3 1
9 573 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย 2 3 2
10 578 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 13 20 15
11 579 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 10 18 12
12 580 โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ 1 15 1
รวม 158 544 271
815

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]