หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) [กลุ่ม สพม.เพชรบุรี 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 448 โรงเรียนคงคาราม 15 36 23
2 449 โรงเรียนดอนยางวิทยา 2 4 4
3 450 โรงเรียนบางจานวิทยา 2 5 4
4 451 โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา 6 26 9
5 452 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 69 203 114
6 453 โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต 4 8 6
7 454 โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 5 30 8
8 456 โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย 4 16 5
9 457 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 14 61 31
10 458 โรงเรียนอรุณประดิษฐ 4 5 5
11 459 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 17 26 20
12 460 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 27 99 46
13 461 โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี 1 1 1
14 455 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1 25 8
รวม 171 545 284
829

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]