หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) [กลุ่ม สพม.เพชรบุรี 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 462 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 39 90 65
2 463 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 12 23 19
3 464 โรงเรียนท่ายางวิทยา 12 35 18
4 465 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 22 89 35
5 466 โรงเรียนป่าเด็งวิทยา 4 14 7
6 467 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 3 11 5
7 468 โรงเรียนหนองจอกวิทยา 8 19 13
8 469 โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา 4 17 10
9 470 โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ 5 11 9
10 471 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 9 34 16
11 472 โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา 5 10 8
รวม 123 353 205
558

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]