หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) [กลุ่ม สพม.ระยอง 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 475 โรงเรียนนิคมวิทยา 11 70 24
2 476 โรงเรียนบ้านค่าย 7 16 12
3 477 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 16 83 37
4 478 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม 4 14 10
5 480 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 13 42 18
6 481 โรงเรียนระยองวิทยาคม 53 117 77
7 482 โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม 2 5 3
8 483 โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ 8 53 15
9 484 โรงเรียนวัดป่าประดู่ 16 90 33
10 489 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 3 24 8
11 491 โรงเรียนเพรักษมาตาพิทยา 4 17 5
12 473 โรงเรียนกวงฮั้ว 2 2 2
13 485 โรงเรียนสองภาษาระยอง 2 2 2
14 486 โรงเรียนอรวินวิทยา 1 3 1
15 487 โรงเรียนอัญสัมชัญระยอง 2 6 2
16 488 โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล 1 8 2
17 490 โรงเรียนเซนต์โยเซฟฯ 2 4 2
18 474 โรงเรียนนครระยองวิทยาคม 2 6 2
19 479 โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง 16 31 22
รวม 165 593 277
870

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]