หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) [กลุ่ม สพม.ระยอง 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 439 โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม 5 29 9
2 440 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 27 109 41
3 441 โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 27 60 46
4 443 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 18 68 27
5 444 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา 8 14 10
6 445 โรงเรียนห้วยยางศึกษา 4 16 8
7 446 โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา 8 12 10
8 447 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 53 167 89
9 442 โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา 1 5 2
รวม 151 480 242
722

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]