หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) [กลุ่ม สพม.ราชบุรี 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 034 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 6 20 7
2 037 โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 3 36 11
3 040 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 8 24 12
4 041 โรงเรียนบ้านคาวิทยา 4 13 8
5 042 โรงเรียนปากท่อพิทยาคม 3 8 6
6 044 โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 4 12 7
7 045 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 42 121 63
8 046 โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ 3 13 3
9 047 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 45 134 62
10 048 โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ 4 5 5
11 033 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บรูณวิทยา 4 12 8
12 035 โรงเรียนดรุณาราชบุรี 6 13 10
13 036 โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 5 26 11
14 038 โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา 1 20 1
15 039 โรงเรียนนารีวิทยา 4 9 5
16 043 โรงเรียนพิบูลสงครามอุปถัมภ์ ราชบุรี 3 3 3
รวม 145 469 222
691

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]