หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.ลพบุรี 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 171 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 20 46 32
2 172 โรงเรียนดงตาลวิทยา 2 22 7
3 173 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร 6 21 10
4 174 โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา 3 12 7
5 175 โรงเรียนบ้านชีวิทยา 8 31 15
6 176 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 32 71 46
7 177 โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม 5 25 11
8 178 โรงเรียนปิยะบุตร์ 6 13 10
9 179 โรงเรียนพระนารายณ์ 16 40 24
10 180 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 34 120 53
11 184 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย 11 16 13
12 185 โรงเรียนโคกตูมวิทยา 10 34 18
13 186 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา 5 17 5
14 170 โรงเรียนค่ายนารายณ์ศึกษา 3 13 5
15 181 โรงเรียนวินิตศึกษาในราชูปถัมภ์ 8 26 10
16 183 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 4 6 5
17 182 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 2 2 2
รวม 175 515 273
788

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]