หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.ลพบุรี 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 253 โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา 1 5 2
2 254 โรงเรียนบ้านเกาะรัง 1 6 2
3 248 โรงเรียนขุนรามวิทยา 1 1 1
4 249 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 11 46 22
5 250 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 38 148 67
6 251 โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 15 44 27
7 255 โรงเรียนพัฒนานิคม 19 41 24
8 256 โรงเรียนยางรากวิทยา 3 18 7
9 258 โรงเรียนลำสนธิวิทยา 4 82 20
10 259 โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร 8 16 11
11 261 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา 8 14 12
12 263 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 12 29 21
13 264 โรงเรียนโคกสลุงวิทยา 11 51 21
14 265 โรงเรียนโคกเจริญวิทยา 9 78 25
15 252 โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 1 1
16 260 โรงเรียนสัตยาไส 1 1 1
17 262 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 15 21 20
18 257 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี 8 15 11
รวม 166 617 295
912

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]