หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) [กลุ่ม สพม.สมุทรปราการ 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 609 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 18 77 27
2 610 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 16 47 29
3 611 โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง 10 50 14
4 612 โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ 2 4 3
5 613 โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษกในพระบรมราชูปถัมภ์ 10 25 14
6 614 โรงเรียนวัดทรงธรรม 11 66 21
7 615 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 11 64 26
8 616 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 29 67 33
9 617 โรงเรียนสมุทรปราการ 10 22 16
10 618 โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา 5 9 7
11 622 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 19 48 31
12 623 โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 23 71 39
13 619 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 4 5 4
14 620 โรงเรียนเซนต์แมรี่ 1 1 1
15 621 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 1 1
16 624 โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) 1 3 2
รวม 171 560 268
828

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]