หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) [กลุ่ม สพม.สมุทรสงคราม 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 108 โรงเรียนถาวรานุกูล 25 77 39
2 109 โรงเรียนท้ายหาด 3 8 5
3 110 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 61 124 73
4 111 โรงเรียนสกลวิสุทธิ์ 1 2 2
5 112 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 38 134 73
6 113 โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา 7 21 12
7 114 โรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย 1 3 1
8 107 โรงเรียนดรุณานุกูล 1 1 1
รวม 137 370 206
576

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]