หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) [กลุ่ม สพม.สระแก้ว 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 021 โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม 24 96 49
2 023 โรงเรียนท่าเกษมพิทยา 10 38 16
3 025 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 32 88 50
4 026 โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 6 14 6
5 027 โรงเรียนวังหลังวิทยาคม 9 20 12
6 028 โรงเรียนวังไพรวิทยาคม 8 10 9
7 029 โรงเรียนสระแก้ว 48 150 76
8 022 โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว 1 1 1
9 024 โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา 8 22 13
10 030 โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ 5 53 11
11 031 โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม 7 20 9
12 032 โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 7 11 8
รวม 165 523 260
783

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]