หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) [กลุ่ม สพม.สระแก้ว 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 596 โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร 11 30 15
2 600 โรงเรียนตาพระยา 18 105 40
3 601 โรงเรียนทัพพระยาพิทยา 6 27 13
4 602 โรงเรียนทัพราชวิทยา 21 54 32
5 605 โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก 4 5 5
6 606 โรงเรียนวัฒนานคร 20 104 33
7 608 โรงเรียนอรัญประเทศ 35 148 56
8 599 โรงเรียนดาราสมุทร อรัญประเทศ 2 2 2
9 603 โรงเรียนพรพงษ์กุล 2 5 3
10 604 โรงเรียนพวงคราม 11 27 17
11 607 โรงเรียนสำเร็จวิทยา 14 27 15
12 597 โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา 5 8 7
13 598 โรงเรียนซับม่วงวิทยา 7 12 10
รวม 156 554 248
802

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]