หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.สิงห์บุรี 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 187 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 8 15 11
2 188 โรงเรียนทองเอนวิทยา 7 13 9
3 189 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร 6 14 10
4 190 โรงเรียนบางระจันวิทยา 17 54 34
5 191 โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา 2 5 3
6 192 โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก 2 2 2
7 195 โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม 3 9 5
8 196 โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา 4 8 6
9 197 โรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์" 6 14 10
10 198 โรงเรียนสิงห์บุรี 71 232 114
11 199 โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม 1 3 2
12 200 โรงเรียนอินทร์บุรี 15 55 23
13 193 โรงเรียนพระกุมารเยซู สิงห์บุรี 1 2 1
14 201 โรงเรียนอินทโมลีประทาน 9 33 13
15 194 โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ 8 17 11
รวม 160 476 254
730

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]