หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) [กลุ่ม สพม.สุพรรณบุรี 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 071 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 34 87 57
2 072 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 26 91 45
3 073 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา 10 46 21
4 074 โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 12 31 21
5 075 โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ 1 3 2
6 076 โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี 9 27 14
7 077 โรงเรียนศรีประจันต์"เมธีประมุข" 6 9 9
8 078 โรงเรียนสงวนหญิง 47 108 64
9 079 โรงเรียนสวนแตงวิทยา 3 8 5
10 080 โรงเรียนสหวิทย์ 4 6 4
11 081 โรงเรียนสหวิทย์บริหารธุรกิจ 2 2 2
12 082 โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 4 19 9
รวม 158 437 253
690

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]