หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) [กลุ่ม สพม.สุพรรณบุรี 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 306 โรงเรียนดอนคาวิทยา 14 65 24
2 307 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 46 139 72
3 308 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 6 24 7
4 309 โรงเรียนบางลี่วิทยา 14 34 24
5 310 โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา 6 9 8
6 312 โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา 15 47 18
7 313 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา 9 72 19
8 314 โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา 10 31 11
9 315 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา 10 22 17
10 316 โรงเรียนอู่ทอง 38 125 65
11 317 โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย 4 9 5
12 311 โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา 3 3 3
13 318 โรงเรียนแม่พระประจักษ์ 2 7 4
รวม 177 587 277
864

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]