หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) [กลุ่ม สพม.จันทบุรี 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 413 โรงเรียนท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" 8 20 14
2 414 โรงเรียนนายายอามพิทยาคม 4 13 7
3 415 โรงเรียนบางกะจะ 1 1 1
4 417 โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม 2 4 3
5 420 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 47 189 87
6 423 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 45 106 72
7 424 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 20 61 25
8 425 โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร 9 18 10
9 412 โรงเรียนตังเอ็ง 3 14 6
10 416 โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา 6 20 9
11 418 โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย 1 2 2
12 419 โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) 4 46 8
13 421 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 12 21 15
14 422 โรงเรียนอำนวยวิทย์พัฒน์ 1 8 3
รวม 163 523 262
785

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]