หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) [กลุ่ม สพม.จันทบุรี 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 426 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 20 84 39
2 427 โรงเรียนคลองพลูวิทยา 9 11 9
3 428 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา 13 35 22
4 429 โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร 2 4 3
5 430 โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา 6 18 9
6 431 โรงเรียนมะขามสรรเสริญ 7 13 10
7 434 โรงเรียนสอยดาววิทยา 14 72 32
8 435 โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร 6 15 11
9 436 โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม 8 42 17
10 437 โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์) 14 84 26
11 438 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม 9 16 13
12 433 โรงเรียนศรีหฤทัย 15 27 22
13 432 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี 3 11 3
รวม 126 432 216
648

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]