หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.อ่างทอง 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 266 โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม 6 14 8
2 267 โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ 9 17 13
3 268 โรงเรียนราชสถิตย์วิทยา 4 5 4
4 269 โรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคม 1 1 1
5 270 โรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม 2 4 3
6 271 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" 14 51 23
7 272 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 42 186 81
8 274 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 61 170 95
9 276 โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม 4 11 6
10 277 โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 21 62 35
11 278 โรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง 3 4 4
12 279 โรงเรียนไผ่วงวิทยา 3 22 11
13 273 โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ 1 15 4
14 275 โรงเรียนเทศบาล3 วัดชัยมงคล 2 2 2
รวม 173 564 290
854

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]