หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) [กลุ่ม สพม.ชลบุรี 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา 8 22 13
2 003 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 14 43 27
3 004 โรงเรียนชลกันยานุกูล 46 134 72
4 005 โรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข 2 22 4
5 006 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" 10 62 24
6 007 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 36 87 52
7 008 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 14 62 23
8 009 โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) 8 25 12
9 010 โรงเรียนประภัสสรวิทยา 1 1 1
10 011 โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 15 2
11 012 โรงเรียนพงศ์สิริวิทยา 1 3 1
12 013 โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา 8 19 13
13 014 โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญมหาวิทยาลัยบูรพา 3 7 4
14 015 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 7 7 7
15 016 โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา 1 1 1
16 017 โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ 2 2 2
17 018 โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา 2 4 3
18 019 โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม 3 9 4
19 020 โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 6 8 7
20 001 โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 1 5 1
รวม 174 538 273
811

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]