เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
สุขศึกษาและพลศึกษา
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
13 พ.ย. 2557
14 พ.ย. 2557
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

แบบประเมินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ลพบุรี 1 
                laughlaughlaughlaughlaughlaughlaugh

 
 

แจ้งข่าว
การพิมพ์เกียรติบัตรทุกประเภท สามารถพิมพ์ได้ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. 57 ถึง 30 พ.ย. 57 (ทุกโรงเรียนดำเนินการเอง)
โรงเรียนที่เป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อระดับภาคฯ ให้ตรวจสอบ ชื่อ-สกุล นักเรียน/ครู พร้อมอัฟรูปให้ถูกต้องครบถ้วน
ภายในวันที่ 17 พ.ย. 57 (เวลา 18.00 น.)
(ต้องพิมพ์ป้ายชื่อเข้าแข่งทุกรายการ)
ผลการจับสลากลำดับการแข่งขันระดับภาคฯ สพม 5 ลพบุรี1 ได้ลำดับที่ 31
หากผลการแข่งขัน เกิดความผิดพลาด ให้ประสานไปยังศูนย์กลุ่มสาระฯ ในเบื้องต้นก่อน

 
 

  .: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :. 
      ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก     

   เอกสารปฏิทินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64  ปีการศึกษา 2557  จังหวัดนนทบุรี คลิกที่นี่

โอนข้อมูลรายชื่อตัวแทนเขตพื้นที่เข้าแข่งขันระดับภาค ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557
 
 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2557
 แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 24-30 พฤศจิกายน 2557
 พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค วันที่ 8-14 ธันวาคม 2557
 การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดนนทบุรี วันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2557
 ระดับภาคตรวจสอบข้อมูล โอนข้อมูลเข้าระดับชาติ
 
 

แจ้งข่าว
1. ในการแข่งขันระดับเขตฯ ลพบุรี 1 ทางศูนย์การแข่งขันฯ ไม่ได้บังคับให้ผู้เข้าแข่งต้องติดป้ายชื่อ (ขึ้นอยู่ที่ความพร้อมของแต่ละโรงเรียน)
2. สำหรับโรงเรียนที่เป็นศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ แต่ยังไม่ได้ ลงวัน เวลา สถานที่แข่งขัน และกรรมการตัดสิน ขอให้ดำเนินการโดยด่วน
3. โรงเรียนที่เป็นศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ต้องพิมพ์เอกสาร DOC 1 - DOC 5 หลังจากแก้ไขชื่อกรรมการตัดสิน เรียบร้อยถูกต้องแล้ว
4. กองอำนวยการการแข่งขัน ตั้งอยู่ที่ อาคารศาลาไทย
5. ศูนย์หลักการบันทึกคะแนน ตั้งอยู่ที่ห้องคอมพิวเตอร์ 2 (ศูนย์ย่อยการบันทึกคะแนน ตามแต่ที่ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ กำหนด)
                             laugh laughlaughlaughlaughlaugh

 
 

แจ้งข่าว

1. เนื่องจากมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหลายรายการ ขอให้ผู้เกี่ยวข้องกับ การแข่งทุกระดับ ดูรายละเอียดได้ที่ เมนู ข่าวจากส่วนกลาง
อย่างต่อเนื่อง และเว็บไซต์ของภาคกลางและภาคตะวันออก
2. เชิญคณะกรรมการตัดสินทุกรายการประชุมพร้อมกันใน วันที่ 30 ตุลาคม 2557 เวลา 13.30 น. ห้องประชุมวิชาเยนทร์ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

3. ให้คณะกรรมการตัดสิน ศึกษาเกณฑ์การแข่งขัน การให้คะแนน มาอย่างรายละเอียด
4. รายการใดที่มีผู้ส่งแข่งขันเพียงทีมเดียว ผู้บริหารสถานศึกษา หรือ ผู้ควบคุมทีม จะต้องรายงานตัวกับคณะกรรมการ ที่สนามแข่งตามวันเวลาที่กำหนดแข่งขัน

 
 

  .: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :
     ระดับเขตพืี้นที่ ลพบุรี ๑

 รับลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขต วันที่ 18-26 กันยายน 2557
 ตรวจสอบรายชื่อ แก้ไข  วันที่ 27-30 กันยายน 2557
 พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่ วันที่ 3-8 พฤศจิกายน 2557
 ดำเนินการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ วันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2557
 โอนข้อมูลระดับเขตพื้นที่ ไปยังระดับภาค วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557
 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2557

 
 

การแข่งขันระดับชาติ วันที่ 17 -19 กุมภาพันธ์ 2557

 
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันอังคาร ที่ 01 กรกฎาคม 2557 เวลา 00:00 น.
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 23
จำนวนทีม 1,024
จำนวนนักเรียน 2,235
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,424
จำนวนกรรมการ 1,017
ครู+นักเรียน 3,659
ครู+นักเรียน+กรรมการ 4,676
ประกาศผลแล้ว 176/182 (96.70%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 1
เมื่อวาน 0
สัปดาห์นี้ 4
สัปดาห์ที่แล้ว 5
เดือนนี้ 2
เดือนที่แล้ว 27
ปีนี้ 29
ทั้งหมด 130,873