เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
15 พ.ย. 2557
16 พ.ย. 2557
17 พ.ย. 2557
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ขอให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนแข่งขันระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้ง 

จะทำการโอนข้อมูลในวันที่ 20 พ.ย. 2557  เวลา 12.00 น.

มีปัญหาแจ้งข้อมูลที่ Email: [email protected] 

มือถือ 0837089110

 
 

คำสั่งคณะทำงานและคณะกรรมการ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่ ปทุมธานี กลุ่ม 2

(ศูนย์คณิตศาสตร์ และ คอมพิวเตอร์)

Download คำสั่ง  รายชื่อแนบท้าย

 
 

การพิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน ให้เข้าระบบการพิมพ์

ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน กรุณาติดต่อผู้ประสานงานของแต่ละศูนย์การแข่งขัน

คู่มือการพิมพ์

 
 

  นักเรียนที่เข้าแข่งขัน อ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ให้เตรียมดินสอ 2B และยางลบ มาในวันแข่งขันด้วย

รายละเอียดการแข่งขันศูนย์ภาษาไทย
1.แต่งบทร้อยกรอง จัดการแข่งขันรอบเดียว (การให้คะแนน เป็นไปตามเกณฑ์ที่สพฐ.กำหนด)  ทั้งระดับชั้นม.ต้นและม.ปลาย
    แนวคิด เกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรม ประเพณี ความสามัคคี คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของคนในชาติ
2.พาทีสร้างสรรค์ (แข่งขัน 2 รอบ) ทั้งม.ต้น และม.ปลาย
    รอบที่ 1 (คัดเลือก) หัวข้อ " วินัย คือหัวใจ สร้างคนสร้างชาติ "
    รอบที่ 2 (ฉับพลัน) หัวข้อ จะทราบในวันแข่งขัน (กรณีผ่านเข้ารอบ)
3. เรียงความคัดลายมือ จัดการแข่งขันรอบเดียว ทั้งม.ต้น และม.ปลาย
    แนวคิด เกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรม ประเพณี ความสามัคคี คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของคนในชาติ
4. อ่านเอาเรื่อง เป็นข้อสอบตามแนว PISA (แข่งขันรอบเดียว)
5. ท่องอาขยานทำนองเสนาะ (แข่งขัน 2 รอบ) ทั้งระดับม.ต้น และม.ปลาย
     ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
รอบ 1 (คัดเลือก) ใช้บทอาขยาน คือ "บทเสภาสามัคคีเสวก" (ม.2)
รอบ 2 (ตัดสิน) จับสลากเลือกบทอาขยานในห้องแข่งขัน (กรณีผ่านเข้ารอบ)
      ใช้บทอาขยาน คือ พระสุริโยทัยขาดคอช้าง (ม.2) และ โคลงโลกนิติ (ม.3)
     ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
รอบ 1 (คัดเลือก) ใช้บทอาขยาน คือ "ลิลิตตะเลงพ่าย" (ม.5)
รอบ 2 (ตัดสิน) จับสลากเลือกบทอาขยานในห้องแข่งขัน (กรณีผ่านเข้ารอบ)
     ใช้บทอาขยาน คือ นมัสการอาจาริยคุณ (ม.5) และ กาพย์เห่เรือ (ม.6)

(การให้คะแนนทุกประเภทกิจกรรม เป็นไปตามเกณฑ์ที่สพฐ.กำหนด)
รายงานตัวตั้งแต่เวลา 07.30 น. - 08.30 น.
และเริ่มการแข่งขันทุกรายการ เวลา 09.00 น.
ณ บริเวณริมสระน้ำ อาคาร 4 โรงเรียนธัญบุรี

ขอให้ทุกโรงเรียนตรวจดูรายชื่อคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประเภทต่างๆของศูนย์ฯภาษาไทยได้ที่รายชื่อคณะกรรมการตัดสิน หน้าเวปไซต์ นี้ และรับคำสั่ง พร้อมบัตรประจำตัวกรรมการตัดสิน ได้ที่ศูนย์ฯภาษาไทยในวันที่มาปฎิบัติหน้าที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

 
 

การแข่งขันระดับเขตพื้นที่ ประเภทเดี่ยว

สามารถแก้ไข ชื่อ-สกุล หรือเปลี่ยนตัวได้ในวันแข่งขัน

โดยยื่นเอกสารที่มีผู้บริหารลงนาม และเอกสาร Doc.5 ณ จุดลงทะเบียน

 
 

เรียน ผู้ประสานงานทุกศูนย์การแข่งขัน กรุณาส่งรายชื่อ

เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน ตามแบบฟอร์มที่กำหนด และส่งมาที่ E-mail

ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม

 

 

 
  การแข่งขัน Cross word ,A Math ,คำคม ,ซูโดกุ ดำเนินการดังนี้
1.การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ให้สมัครมาในระบบโปรแกมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับพื้นที่ เหมือนกิจกรรมอื่นๆ แต่ไม่มีการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่
2.รายชื่อผู้แข่งขันได้จากการสมัครในระดับเขตพื้นที่ ทุกเขต
3.จะประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในวันที่ 4  มกราคม 2558 เป็นต้นไป ในเว็บศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
4.นักเรียนมารายงานตัวและเข้าแข่งขัน ตามวันเวลาที่กำหนด  ณ เมืองทองธานี (จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง)
 
 

  รายชื่อผู้ประสานงานของศูนย์การแข่งขัน
1. ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี
กิจกรรม เกษตรกรรม คหกรรม และอุตสาหกรรม
ผู้ประสานงาน นางอนงค์ มีปัญญา
เบอร์มือถือ 086-568-1635 e-mail : [email protected]
2. ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนธัญรัตน์
กิจกรรมคอมพิวเตอร์
ผู้ประสานงาน นายภาสกร  ภาคอัต
เบอร์มือถือ 0818252262  e-mail : [email protected]
3. ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนธัญบุรี
    กิจกรรม ภาษาไทย
    ผู้ประสานงาน นางสาวชวาลัย  เกิดโพธิ์พ่วง
    เบอร์มือถือ 082-808-4663      e-mail : [email protected]
4. ศูนย์การแข่งขัน   :    โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
     กิจกรรม            :    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
    ชื่อผู้ประสานงาน  :  นายธีระศักดิ์  ช้างน้อย  เบอร์มือถือ  :    089-009-0349  
    E-mail  :   [email protected]
5. ศูนย์การแข่งขัน   :   โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
    กิจกรรม            :   ลูกเสือ เนตรนารี
    ชื่อผู้ประสานงาน :   นายกำพล  ซอสูงเนิน     ,   นางสาวพรทิพย์  อ่อนชูศรี
     เบอร์มือถือ        :   085-998-6218  , 081-181-6189
     E-mail             :   [email protected]
6. ศูนย์การแข่งขัน : โรงเรียนสายปัญญารังสิต
       กิจกรรม            :  ภาษาต่างประเทศ
      ผู้ประสานงาน      : คุณครูสุนีย์  ทาทอง
       เบอร์โทรศัพท์ 08-1657-2534   e-mail : [email protected]

7. ศูนย์การแข่งขัน : โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี  
กิจกรรม เพลงคุณธรรม (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย)
รายชื่อผู้ประสานงาน นางสาวสุทธาวรรณ  งามศัพท์
เบอร์มือถือ 08-5993-6951 e-mail:[email protected]

กิจกรรม โครงงานคุณธรรม (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย)
รายชื่อผู้ประสานงาน นายเจตน์สฤษฏิ์  ศรีสุวรรณ
เบอร์มือถือ 08-3292-8855  e-mail:[email protected]

กิจกรรม ภาพยนตร์สั้น (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย)
รายชื่อผู้ประสานงาน  นายวรเชษฐ์  วรรณสอน
เบอร์มือถือ 08-9495-8121  e-mail:[email protected]

กิจกรรม ละครคุณธรรม (ระดับชั้นมัธยมศึกษา)
รายชื่อผู้ประสานงาน นายอภิชาติ  อินกัน
เบอร์มือถือ 08-4447-3252  e-mail:[email protected]

กิจกรรม ละครประวัติศาสตร์ (ระดับชั้นมัธยมศึกษา)
รายชื่อผู้ประสานงาน นายนิพนธ์  อำพัฒน์
เบอร์มือถือ 08-1468-8861  e-mail:[email protected]

กิจกรรม เล่านิทานคุณธรรม  (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย)
รายชื่อผู้ประสานงาน นางรัชฏาภรณ์  ดีเส็ง
เบอร์มือถือ 08-9924-1236  e-mail:[email protected]    

กิจกรรม มารยาทไทย  (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย)
รายชื่อผู้ประสานงาน นางมาเรียม  โรจนาวี
เบอร์มือถือ 08-4479-6023  e-mail:[email protected]    

กิจกรรม สวดมนต์แปล  (ระดับชั้นมัธยมศึกษา)
รายชื่อผู้ประสานงาน นางสาวพิศมัย  แจ่มจำรัส 
เบอร์มือถือ 09-3697-6968  e-mail:[email protected]    

กิจกรรม กิจกรรมสภานักเรียน  (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย)
รายชื่อผู้ประสานงาน นางสะอาด  เหมือนแก้ว
เบอร์มือถือ 08-5066-6083  e-mail:[email protected]    

กิจกรรม กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา Youth Counselor:YC  (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย)
รายชื่อผู้ประสานงาน นางไวชญานีก์  มูลสวัสดิ์
เบอร์มือถือ 09-4942-4802  e-mail:[email protected]

กิจกรรม กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย)
รายชื่อผู้ประสานงาน นางสาวรัตนา  สืบสาย
เบอร์มือถือ 09-8295-9651  e-mail:[email protected]

 
 
 .: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.  
 รับลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4
      (ปทุมธานี กลุ่ม 2)      วันที่ 1 - 30 เดือน  กันยายน ปี 2557
 ตรวจสอบรายชื่อ แก้ไข วันที่ 1 - 8  เดือน ตุลาคม ปี 2557 (5วัน)
 พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน วันที่ 10 เดือน ตุลาคม ปี  2557 (เป็นต้นไป)
 จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ 15 - 16 เดือน พฤศจิกายน ปี 2557
 โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค วันที่ 19 เดือน พฤศจิกายน ปี 2557 (ก่อน 20 พ.ย.57)
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2557
แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 24-30 พฤศจิกายน 2557
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค วันที่ 8-14 ธันวาคม 2557
การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดนนทบุรี วันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2557
ระดับภาคตรวจสอบข้อมูล โอนข้อมูลเข้าระดับชาติ วันที่ 20 - 31 ธันวาคม 2557
 ร.ร. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ วันที่ 4 - 9 มกราคม 2558
 แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับชาติ วันที่ 10 - 17 มกราคม 2558
 พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับชาติ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป
การแข่งขันระดับชาติ ณ เมืองทองธานี วันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2558
 
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันอังคาร ที่ 01 กรกฎาคม 2557 เวลา 00:00 น.
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 19
จำนวนทีม 1,216
จำนวนนักเรียน 2,972
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,841
จำนวนกรรมการ 858
ครู+นักเรียน 4,813
ครู+นักเรียน+กรรมการ 5,671
ประกาศผลแล้ว 188/208 (90.38%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 5
เมื่อวาน 8
สัปดาห์นี้ 30
สัปดาห์ที่แล้ว 45
เดือนนี้ 16
เดือนที่แล้ว 200
ปีนี้ 216
ทั้งหมด 184,439